ONON Plusz

2011. november 30., szerda

ONline olasz - scuro


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: scuro – sötét

Lehetséges alakjai: scuro, scura, scuri, scure.


A mai online olasz példamondataink:

Non mi piace questo colore, é troppo scuro. – Nem tetszik ez a szín, túl sötét.

Margherita ha gli occhi verdi e i capelli scuri. – Margheritának zöld szemei és sötét haja van.

Perché le bottiglie di birra sono scure? – Miért sötétek a sörösüvegek?


OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 29., kedd

ONline olasz - avvocato


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: avvocato – ügyvéd

Névelővel: l’avvocato, un avvocato. Többes száma: gli avvocati


A mai online olasz példamondataink:

Conosci un buon avvocato? – Ismersz egy jó ügyvédet?

Da grande voglio fare l’avvocato. – Ha nagy leszek, ügyvéd akarok lenni.

Secondo te guadagnano bene gli avvocati? – Szerinted jól keresnek az ügyvédek?


OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 28., hétfő

ONline olasz - sbagliare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: sbagliare – hibázni

Ragozása: io sbaglio, tu sbagli, lui/lei sbaglia, noi sbagliamo, voi sbagliate, loro sbagliano.

Participio passato: (avere) sbagliato.


A mai online olasz példamondataink:

Sbagliando si impara. – Hibázva tanul az ember.

Chiara é bravissima in matematica, non sbaglia mai. – Chiara nagyon jó matekból, sosem hibázik.

Perdonami per favore, ho sbagliato! – Bocsáss meg kérlek, hibáztam!


OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 25., péntek

ONline olasz - comodo


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: comodo – kényelmes

Lehetséges alakjai: comodo, comoda, comodi, comode.


A mai online olasz példamondataink:

É comoda questa sedia secondo te? – Kényelmes ez a szék szerinted?

Il mio letto non é molto comodo. – Az én ágyam nem annyira kényelmes.

Mi metto questi pantaloni perché sono molto comodi. – Ezt a nadrágot veszem fel, mert nagyon kényelmes.


OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 24., csütörtök

ONline olasz - accanto


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: accanto – mellett


A mai online olasz példamondataink:

La farmacia é accanto alla posta. – A gyógyszertár a posta mellett van.

Metti questi libri accanto al computer, per favore! – Tedd ezeket a könyveket a számítógép mellé, légy szíves!

Voglio stare accanto a te. – Melletted akarok lenni.


Una canzone italiana – egy olasz dal:

Renato Zero – Dimmi chi dorme accanto a me (Mondd meg, ki alszik mellettem)OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 23., szerda

ONline olasz - ritornare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: ritornare – visszatérni, visszajönni

Ragozása: io ritorno, tu ritorni, lui/lei ritorna, noi ritorniamo, voi ritornate, loro ritornano.

Participio passato: (essere) ritornato


A mai online olasz példamondataink:

Quando ritorni da Londra? – Mikor jössz vissza Londonból?

Vado in Italia e non so quando ritorno a casa. – Olaszországba megyek és nem tudom, mikor jövök újból haza.

Ho lasciato il mio cellulare in ufficio, cosí sono dovuto ritornare. – Az irodában hagytam a mobiltelefonomat, így vissza kellett mennem.


Una canzone italiana – egy olasz dal:

Laura Pausini – E ritorno da te (És visszatérek hozzád)

OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 22., kedd

ONline olasz - cantare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: cantare – énekelni

Ragozása: io canto, tu canti, lui/lei canta, noi cantiamo, voi cantate, loro cantano.

Participio passato: (avere) cantato


A mai online olasz példamondataink:

Ti piace cantare? – Szeretsz énekelni?

Putroppo non so cantare bene. – Sajnos nem tudok jól énekelni.

Abbiamo cantato una canzone ungherese. – Elénekeltünk egy magyar dalt.

OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 21., hétfő

ONline olasz - sentire


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: sentire – hallani, érezni

Ragozása: io sento, tu senti, lui/lei sente, noi sentiamo, voi sentite, loro sentono.

Participio passato: (avere) sentito


A mai online olasz példamondataink:

Mi senti? – Hallasz engem?

Non ho sentito niente. – Nem hallottam semmit.

Certe volte sentiamo il bisogno di stare da soli. – Néha szükségét érezzük annak, hogy egyedül legyünk.

NYEREMÉNY 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE AZ OLASZ GRANDISSIMO-T! http://bit.ly/s3B38g >>

Una canzone: Alessandra Amoroso - Urlo e non mi senti (Kiáltok, és te nem hallasz engem)


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 18., péntek

ONline olasz - ungherese


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: ungherese – magyar

Lehetséges alakjai: ungherese, ungheresi


A mai online olasz példamondataink:

Come é la cucina ungherese? – Milyen a magyar konyha?

Le donne ungheresi sono bellissime. – A magyar nők gyönyörűek. J

Imparare l’ungherese non é cosí difficile come pensano gli italiani. – megtanulni magyarul nem olyan nehéz, ahogy azt az olaszok gondolják.

OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 17., csütörtök

ONline olasz - accettare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: accettare – elfogadni, megfogadni

Ragozása: io accetto, tu accetti, lui/lei accetta, noi accettiamo, voi accettate, loro accettano.

Participio passato: (avere) accettato


A mai online olasz példamondataink:

Sono contenta perché la sua famiglia mi accetta. – Örülök, mert a családja elfogad engem.

Hanno accettato l’invito? – Elfogadták a meghívást?

Questa volta accetta il mio consiglio! – Ez alkalommal fogadd meg a tanácsomat!

OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 16., szerda

ONline olasz - quindi


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: quindi – szóval, tehát, így aztán


A mai online olasz példamondataink:

Penso, quindi esisto. – Gondolkodom, tehát vagyok.

Sono giovane quindi ho ancora tanto da imparare. – Fiatal vagyok, szóval még sok tanulnivalóm van.

Volevo lavorare con lui, quindi gli ho mandato una e-mail. – Vele akartam dolgozni, így aztán küldtem neki egy e-mailt.


OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 15., kedd

ONline olasz - mandare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: mandare – küldeni

Ragozása: io mando, tu mandi, lui/lei manda, noi mandiamo, voi mandate, loro mandano.

Participio passato: (avere) mandato


A mai online olasz példamondataink:

Devi mandare a quel paese questo ragazzo! – El kell küldened ezt a fiút a fenébe!

Ti ho mandato un messaggio ieri sera. – Küldtem neked egy üzenetet tegnap este.

Il professore ha mandato a casa gli studenti. – A tanár hazaküldte a diákokat.

OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 14., hétfő

ONline olasz - spesa


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: spesa – bevásárlás / kiadás

névelővel: la spesa, una spesa. Többes száma: le spese


A mai online olasz példamondataink:

Andiamo a fare la spesa domani? – Megyünk holnap bevásárolni?

Faccio sempre la spesa in questo supermercato. – Mindig ebben a szupermarketben csinálom a bevásárlást.

Andrea ha tante spese ma pochi soldi. – Andreának sok a kiadása, de kevés a pénze.


OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 13., vasárnap

2011. november 11., péntek

ONline olasz - angelo


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: angelo – angyal

Névelővel: l’angelo, un angelo. Többes száma: gli angeli


A mai online olasz példamondataink:

Oggi é il giorno degli angeli. – Ma az angyalok napja van.

Tu sei il mio angelo custode. – Te vagy az én védőangyalom.

Gli amici sono angeli che ci sollevano da terra quando abbiamo problemi ricordandoci come volare. – A barátok angyalok, akik felemelnek minket bajainkból, hogy emlékeztessenek bennünket arra, hogyan kell repülni.OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 10., csütörtök

ONline olasz - scegliere


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: scegliere – választani

Ragozása: io scelgo, tu scegli, lui/lei sceglie, noi scegliamo, voi scegliete, loro scelgono.

Participio passato: (avere) scelto


A mai online olasz példamondataink:

É difficile scegliere tra famiglia e carriera. – Nehéz a család és a karrier között választani.

Cosa mangiate? Avete giá scelto? – Mit esztek? Választottatok már?

Noi scegliamo la pace. – Mi a békét választjuk.


NYEREMÉNY 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE AZ OLASZ GRANDISSIMO-T! http://bit.ly/s3B38g >>


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 9., szerda

ONline olasz - intorno


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: intorno a... – ...körül


A mai online olasz példamondataink:

Ci sono quattro sedie intorno al tavolo. – Négy szék van az asztal körül.

É difficile trovare parcheggio intorno alla piazza. – Nehéz parkolót találni a tér körül.

Ci vediamo intorno alle sette. – Hét körül találkozunk.


NYEREMÉNY 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE AZ OLASZ GRANDISSIMO-T! http://bit.ly/s3B38g >>


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

2011. november 8., kedd

ONline olasz - ricordare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: ricordare – emlékezni / emlékeztetni valamire

Ragozása: io ricordo, tu ricordi, lui/lei ricorda, noi ricordiamo, voi ricordate, loro ricordano.

Participio passato: (avere) ricordato


A mai online olasz példamondataink:

Studio ma poi non ricordo niente. – Tanulok de utána nem emlékszem semmire.

Ha ricordato il mio compleanno e mi ha mandato un mazzo di rose. – Emlékezett a születésnapomra és küldött nekem egy csokor rózsát.

Ricordami di portare i libri! – Emlékeztess, hogy vigyem a könyveket!

OLASZ GRANDISSIMO CSOMAG 55.000 FT ÉRTÉKBEN - NYERD MEG TE! http://bit.ly/s3B38g >>


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!