ONON Plusz

2014. május 30., péntek

ONline olasz - occidentale

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: occidentale - nyugati
Lehetséges alakjai: l’occidentale, un occidentale


A mai online olasz példamondataink:
Guardiamo la mappa dell’Europa Occidentale! - Nézzük meg Nyugat-Európa térképét!
La parola “occidentale” indica la direzione ovest. - A “nyugati” szó a nyugati égtájt jelzi.
Quale é la differenza tra la medicina occidentale e quella cinese? - Mi a különbség a nyugati és a kínai orvoslás között?


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. május 29., csütörtök

ONline olasz - scioperare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: scioperare - sztrájkolni
Ragozása: sciopero, scioperi, sciopera, scoperiamo, scioperate, scioperano
Passato prossimo: (avere) scioperato


A mai online olasz példamondataink:
Prendo la macchina perché gli autisti dei mezzi pubblici stanno scioperando. - Kocsival megyek, mert a tömegközlekedés járművezetői éppen sztrájkolnak.
Domani non dobbiamo andare a scuola perché i professori sciopereranno. - Holnap nem kell iskolába mennünk, mert a tanárok sztrájkolni fognak.
Voi perché non avete scioperato? - Ti miért nem sztrájkoltatok?


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. május 28., szerda

ONline olasz - ottavo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: ottavo - nyolcadik
Lehetséges alakjai: l’ottavo, l’ottava


A mai online olasz példamondataink:
Questo é l’ottavo giorno che non mangio carne per niente. - Ez a nyolcadik nap, hogy semmi húst nem eszem.
L’ottavo mese dell’anno é agosto. - Az év nyolcadik hónapja az augusztus.
Gli esami inizieranno nell’ottava settimana del semestre. - A vizsgák a szemeszter nyolcadik hetében fognak kezdődni.ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. május 27., kedd

ONline olasz - ottobre

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: ottobre - október
Névelővel: l’ottobre, un ottobre


A mai online olasz példamondataink:
Pensiamo di andare in Messico in ottobre. - Októberben, úgy gondoljuk Mexikóba megyünk.
Il 23 ottobre é una festa nazionale in Ungheria. - Október 23.-a egy nemzeti ünnep Magyarországon.
Mia sorella é nata nell’ottobre del 1982. - A lánytestvérem 1982. októberében született.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

2014. május 26., hétfő

ONline olasz - completare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: completare - kiegészíteni, kipótolni, befejezni
Ragozása: completo, completi, completa, completiamo, completate, completono
Passato prossimo: (avere) completato

A mai online olasz példamondataink:
Completate le frasi con le preposizioni mancanti! - Egészítsétek ki a mondatokat a hiányzó elöjárószavakkal!
Dovete completare questo modulo per l’iscrizione. - Ki kell egészítenetek ezt a beiratkozási űrlapot.
Hai completato il test? - Befejezted a tesztet?

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. május 23., péntek

ONline olasz - precedente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: precedente - előző
Lehetséges alakjai: il recedente, un precedente. Többes száma: i / le precedenti


A mai online olasz példamondataink:
Leggiamo il dialogo della pagina precedente! - Olvassuk a következő oldal párbeszédét!
ICome da precedenti accordi telefonici, Le invio la fattura. - Az előző telefonon történő megegyezés értelmében, elküldöm Önnek a számlát.
l giorno precedente gli esami si ci deve riposare. - A vizsgát követő nap pihenni kell.ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. május 22., csütörtök

ONline olasz - tramonto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: tramonto - naplemente
Névelővel: il tramonto, un tramonto, Többes száma: i tramonti

A mai online olasz példamondataink:
Il tramonto é meraviglioso al mare. -  A tengernél csodálatos a naplemente.
Ho scattato molte fotografie del tramonto al lago Balaton. - Sok fotót csináltam a balatoni naplementéről.
Dopo il tramonto inizia ad essere buoi. - Naplemente után közeledik az este.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. május 21., szerda

ONline olasz - traffico

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: traffico - forgalom, kereskedelem
Névelővel: il traffico, un traffico, Többes száma: i traffici

A mai online olasz példamondataink:

A quest’ora meglio non uscire con la macchina perché c’é molto traffico. - Ebben az időpontban jobb nem kocsival menni, mert nagy a forgalom.
Ho fatto ritardo perché in cittá c’era molto traffico.  - Késtem, mert a városban nagy volt a forgalom.
Il traffico di droga é un problema grave in tutto il mondo. - A kábítószer kereskedelem súlyos probléma az egész világon.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. május 19., hétfő

ONline - preposizione

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: preposizione - elöljárószó, prepozíció
Névelővel: la preposizione, una preposizione. Többes száma: le preposizioni


A mai online olasz példamondataink:
Sai usare le preposizioni? - Tudod használni az elöljárószavakat?
“Su” é una preposizione o é un articolo? - A ‘Su” egy elöljárószó vagy egy névelő?
Molti studenti hanno problemi con l’uso delle preposizioni. - Sok diáknak van problémája az elöljárószavak használatával.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

2014. május 16., péntek

Online olasz - probabilmente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: probabilmente - valószínűleg
Lehetséges alakjai: probabilmente

A mai online olasz példamondataink:
Oggi non é venuta a lavorare, probabilmente  malato. -  Nem jött ma dolgozni, valószínűleg beteg.
Probabilmente andremo in piscina. - Valószínűleg elmegyünk majd az uszodába.
Questa famiglia é probabilmente molto ricca. - Ez a család valószínűleg nagyon gazdag.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. május 15., csütörtök

ONline olasz - luglio

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: luglio - július
Névelővel: il luglio, un luglio


A mai online olasz példamondataink:
Quando mi consigli di andare a Roma? In lugio o in agosto? - Mit ajánlasz nekem, mikor menjek Rómába? Júliusban vagy augusztusban?
Mio fratello é nato il 28 luglio del 1991. - A fiútestvérem 1991.július 28.-án született.
Si puó fare il bagno in luglio nel Mare del Nord? - Lehet júliusban az Északi-tengerben fürdeni?

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. május 14., szerda

ONline olasz - settimo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: settimo - hetedik
Névelővel: il settimo, la settima


A mai online olasz példamondataink:
Devo aspettare parecchio, sono il settimo in fila. - Sokat kell  várnom, a hetedik vagyok a  sorban.
Sono al settimo cielo! - A fellegekben járok! :)


Ludovico é stato licenziato dopo il settimo mese.- Ludvigot a hetedik hónap után rúgták ki.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. május 13., kedd

ONline olasz - neccessario

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: neccessario - szükséges
Névelővel: il necessario, la necessaria, 
Többes száma: i neccessari, le neccessarie


A mai online olasz példamondataink:
Non é neccessario fare la spesa, io giá ho comprato tutto. - Nem szükséges bevásárolni, én már mindent megvettem.
É neccessario che tu vada a Milano domani. - Szükséges, hogy Milánóba menj holnap.
Era neccessario che io partissi subito. - Szükséges volt, hogy azonnal elutazzam.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. május 12., hétfő

ONline olasz - agosto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: agosto - augusztus
Névelővel: l’agosto, un agosto


A mai online olasz példamondataink:
In agosto molti uffici sono chiusi in Italia. - Olaszországban sok iroda zárva van augusztusban.
Cosa si festeggia il 15 agosto? - Mit ünneplünk augusztus 15.-én?
Nell’agosto dell’anno scorso siamo stati a Francavilla al Mare. - Az elmúlt év augusztusában Francavilla al Mare-ban voltunk.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

2014. május 9., péntek

ONline olasz -parcheggio

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: parcheggio - parkoló
Névelővel: il parcheggio, un parcheggio. Többes száma: i parcheggi

A mai online olasz példamondataink:
Non andiamo in macchina perché é impossibile trovare parcheggio. - Ne menjünk kocsival, mert lehetetlen parkolót találni.
Quando si paga il parcheggio in questa piazza? - Mennyit kell fizetni a parkolásért ezen a téren?
Sto aspettando davanti al parcheggio. - A parkoló előtt várok.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. május 8., csütörtök

ONline olasz - ripostiglio

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: ripostiglio - kamra, tároló
Névelővel: il ripostiglio, un ripostiglio. Többes száma: i ripostigli

A mai online olasz példamondataink:
Chiudi la porta del ripostiglio, per favore! - Csukd be a kamra ajtaját, légy szíves!
Ho messo tutte le scatole sulle mensole del ripostiglio. - Az összes dobozt a kamra stelázsipolcára raktam.
Avrei bisogno di un ripostiglio vicino alla cucina, cosí potrei tenere tutto in ordine. - Szükségem lenne egy kamrára a konyhához közel, így mindent rendben tudnék tartani.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. május 7., szerda

ONline olasz - tavolino

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: tavolino - kisasztal, dohányzóasztal
Névelővel: il tavolino, un tavolino. Többes száma: i tavolini

A mai online olasz példamondataink:
Mi aiuti a spostare il tavolino? - Segítesz nekem megteríteni a kisasztalt?
Vorrei comprare un tavolino per il soggiorno. - Szeretnék egy dohányzóasztalt venni a nappaliba.
Potete posare tutte le bottiglie sui tavolini. - El tudjátok helyezni az összes üveget a kisasztalon?

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!