ONON Plusz

2015. december 18., péntek

ONline olasz - dove

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: dove? - hol, hová?

A mai online olasz példamondataink:
Paola, dove sono andati i bambini? - Paola, hová mentek a gyerekek?
Cerca meglio, dove non l'hai ancora visto. - Keresd jobban, ahol még nem nézted.
Da dove venite? - Honnan jöttök?

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. december 17., csütörtök

ONline olasz - gigante

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: gigante - óriási, gigantikus, hatalmas
Lehetséges alakjai: gigante, giganti

A mai online olasz példamondataink:
Questa casa è veramente gigante. - Ez a ház valóban hatalmas.
Ieri allo zoo abbiamo visto cinque panda giganti e un serpente gigante. - Tegnap az állatkertben két hatalmas pandát láttunk és egy óriási kígyót.
Il progetto di Massimo è molto grande, anzi è gigante. - Massimo terve nagyon nagy, sőt gigantikus.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. december 16., szerda

ONline olasz - rete

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: rete - hálózat, háló
Névelővel: la rete, una rete. Többes száma: le reti

A mai online olasz példamondataink:
La prima rete di computer era l'Arpanet. - Az első számítógépes hálózat az Arpanet volt.
Le reti informatiche hanno ormai dimensioni e strutture enormi. - Az információs hálózatoknak immár hatalmas a méretük és a felépítésük.
Dove posso comprare una rete tennis per allenamento? - Hol tudok tenisz hálót venni az edzéshez?

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. december 15., kedd

ONline olasz - quando

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk:  quando? - mikor?

A mai online olasz példamondataink:
Quando tornano i tuoi dalle vacanze? - Mikor térnek vissza a vakációról a szüleid?
I figli di Claudia urlano sempre, quando sono stanchi. - Claudia gyerekei mindig üvöltöznek mikor fáradtak.
Dimmi quando tu verrai/dimmi quando... quando... quando.../l'anno, il giorno e l'ora in cui/forse tu mi bacerai… - Mondd, mikor jössz el/ mondd meg nekem, mikor... mikor... mikor… /az évet, a napot, az órát amikor talán meg fogsz csókolni engem…. (zeneszám)

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. december 14., hétfő

Online olasz - dare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: dare - adni
Ragozása:  io do, tu dai, lui/lei dá, noi diamo, voi date, loro danno
Participio passato: (avere) dato


A mai online olasz példamondataink:
Mi puoi dare il sale per favore? - Oda tudnád adni a sót, légy szíves.
Anna mi ha dato un regalo bellissimo. - Anna adott nekem egy gyönyörű ajándékot.
Grazie, Signora. Darò un'occhiata a questi vesti. - Köszönöm Asszonyom. Vetek majd egy pillantást ezekre a ruhákra.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. december 11., péntek

ONline olasz - sempre

1130
ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: sempre - mindig


A mai online olasz példamondataink:
Abbiamo sempre più e più problemi. - Mindig egyre több problémánk van.
Questa casa sempre costa uguale. Perché non abbassano il prezzo? - Ez a ház mindig ugyanannyiba kerül. Miért nem engedik le az árát?
Ho sempre creduto che non ti saresti sposato. - Mindig azt hittem, hogy nem fogsz megházasodni.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!
2015. december 10., csütörtök

ONline olasz - nero

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: nero - fekete
Lehetséges alakjai: nero, nera, neri, nere

A mai online olasz példamondataink:
I capelli di Elisabetta sono neri come un corvo. - Erzsébet haja fekete, mint a holló.
Ieri abbiamo visto un film bianco e nero. - Tegnap egy fekete-fehér filmet láttunk.
Attenzione con i lavori neri! - Vigyázat a fekete munkával!


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. december 9., szerda

ONline olasz - risotto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: risotto - rizi-bizi, rizotto
Névelővel: il risotto, un risotto. Többes száma: i risotti

A mai online olasz példamondataink:
Il risotto di mamma è proprio ottimo. - A mama risottója kitűnő.
Stasera al ristorante io prenderò il risotto allo scoglio. - Ma este a vendéglőben tngeri gyümölcsös risottót fogok enni.
Lucia sa cucinare un ottimo risotto alla milanese. - Lucia kitűnő milánói risottót tud főzni.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. december 8., kedd

Online olasz - qualcuno

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: qualcuno - valaki, valakit

A mai online olasz példamondataink:
Qualcuno ha suonato. Piero va' a vedere! - Valaki csengetett. Peti, menj és nézd meg!
Ieri abbiamo visto qualcuno nel giardino, ma era buio, non sappiamo chi. - Tegnap láttunk valakit a kertben, de sötét volt és nem tudjuk ki volt.
Qualcuno di noi deve finire quest'ultimo pezzo di torta. - Valakinek közülünk meg kéne ennie a torta utolsó darabját.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2015. december 7., hétfő

ONline olasz - battere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: battere - ütni, verni
Ragozása: io batto, tu batti, lui/lei batte, noi battiamo, voi battete, loro battono
participio passato: (avere) battuto

A mai online olasz példamondataink:
Batti le mani se sei felice! - Üsd össze a kezed (=tapsolj) ha boldog vagy!
Luigi non ha battuto la fiacca ieri. - Lajos nem lustálkodott tegnap.
Battere il ferro finché è caldo. - Addig üsd a vasat, ami meleg.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. december 4., péntek

ONline olasz - mai

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: mai - soha

A mai online olasz példamondataink:
Non sono mai stata negli Stati Uniti. - Soha nem voltam az Egyesült Államokban.
I figli di Chiara non obbediscono mai. - Chiara fiai soha nem fogadnak szót.
Ti prometto, non lo farò mai più. - Megesküszöm neked, hogy soha többé nem csinálom ezt.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. december 3., csütörtök

ONline olasz - coraggioso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: coraggioso - bátor, merész
Lehetséges alakjai: coraggioso, coraggiosa, coraggiosi, coraggiose

A mai online olasz példamondataink:
Sii coraggioso, questo periodo non sarà facile. - Légy bátor, ez az időszak nem lesz könnyű.
Questi bambini sono molto coraggiosi, non hanno paura di niente. - Ezek a gyerekek nagyon bátrak, nem félnek semmitől.
Giacomo è coraggioso come un leone. - Jakab olyan bátor, mint egy oroszlán.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. december 2., szerda

ONline olasz - bistecca

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: bistecca - bifsztek, bélszín
Névelővel: la bistecca, una bistecca. Többes száma: le bistecche

A mai online olasz példamondataink:
Questa bistecca è proprio ottima. - Ez a bifsztek kitűnő.
Marco ogni settimana mangia una fetta di bistecca ai ferri. - Márk minden héten eszik egy szelet roston sült bélszínt.
In questo ristorante si trovano le bistecche di maiale. - Ebben a vendéglőben kapható sertés bélszín.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. december 1., kedd

ONline olasz - cosí

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: così - így, úgy, ilyen, olyan


A mai online olasz példamondataink:
Elena è così simpatica come sua mamma. - Elena olyan szimpatikus mint a mamája.
Ho mangiato così tanto come un maiale. - Olyan sokat ettem, mint egy disznó.
Fulvio, non ti comportare così, per favore! - Fulvio, ne viselkedj így, légy szíves!


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. november 30., hétfő

ONline olasz - mettere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: mettere - tenni, rakni, helyezni,
mettere a … - elkezdeni valamit
Ragozása: io metto, tu metti, lui/lei mette, noi mettiamo, voi mettete, loro mettono
participo passato: (avere) messo

A mai online olasz példamondataink:
Posso mettere la giacca sul divano? - A heverőre tehetem a dzsekimet?
Mi metto a studiare, domani avrò un esame difficile. - Elkezdek tanulni, holnap egy nehéz vizsgám lesz.
Paolo ha messo in ordine i suoi libri. - Pali rendbe rakta a könyveit.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. november 27., péntek

ONline olasz - invece

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: invece - ellenben, de, helyett, viszont

A mai online olasz példamondataink:
Invece di andare a ballare, dovresti studiare. - Ahelyett hogy táncolni mennél, tanulnod kéne.
Pensavo di essere furba, invece mi hanno imbrogliato. - Azt gondoltam, hogy ravasz voltam, de átvertek.
Ho scelto Giuseppe invece di József. - József helyett Giusseppét választottam.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. november 26., csütörtök

ONline olasz - saggio

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: saggio - bölcs, meggondolt
Lehetséges alakjai: saggio, saggia, saggi, sagge

A mai online olasz példamondataink:
Non è saggio fare sport dopo mangiato. - Nem bölcs dolog sportolni evés után.
Michela è molto saggia. - Michaela nagyon bölcs.
Cerco di ascoltare i saggi consigli degli anziani. - Próbálom meghallgatni az öregek bölcs tanácsait.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!