ONON Plusz

2011. október 31., hétfő

ONline olasz - ripetere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: ripetere – ismételni, megismételni, elismételni, átismételni

Ragozása: io ripeto, tu ripeti, lui/lei ripete, noi ripetiamo, voi ripetete, loro ripetono.

Participio passato: (avere) ripetuto.


A mai online olasz példamondataink:

Puoi ripetere per favore? – El tudod ismételni, légy szíves?

Per imparare bene la lezione, devi ripeterla almeno tre volte. – Ahhoz, hogy jól megtanuld a leckét, legalább háromszor át kell ismételned.

Quante volte devo ripetere che devi lavare i piatti dopo aver mangiato!? – Hányszor kell elismételnem, hogy el kell mosogatnod evés után!?


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 28., péntek

ONline olasz - dopo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: dopo – aztán, utána, ...után


A mai online olasz példamondataink:

Prendiamo un caffé dopo pranzo? – Iszunk egy kávét ebéd után?

Ha fatto colazione e dopo é uscito di casa. – Megreggelizett és utána elment otthonról.

Dopo aver mangiato non mi piace ballare. – Evés után nem szeretek táncolni.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 27., csütörtök

ONline olasz - piangere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: piangere – sírni

Ragozása: io piango, tu piangi, lui/lei piange, noi piangiamo, voi piangete, loro piangono.

Participio passato: (avere) pianto.


A mai online olasz példamondataink:

Antonella, non piangere, non é successo niente! – Antonella, ne sírj, nem történt semmi!

Quando mia madre mi lasciava alla scuola materna, piangevo sempre. – Amikor az anyukám az óvódában hagyott, mindig sírtam.

Melissa ha pianto tanto quando Giorgio l’ha lasciata. – Melissa sokat sírt, amikor szakítottak Giorgio-val.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 26., szerda

ONline olasz - importante

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: importante – fontos

Lehetséges alakjai: importante, importanti.


A mai online olasz példamondataink:

Roberta, ho una notizia importante per te! – Roberta, van egy fontos hírem számodra!

L'importante non é vincere, ma partecipare. Nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel.

I nostri clienti sono importanti per noi. – Az ügyfeleink fontosak számunkra.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 25., kedd

ONline olasz - vendere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: vendere – eladni

Ragozása: io vendo, tu vendi, lui/lei vende, noi vendiamo, voi vendete, loro vendono.

Participio passato: (avere) venduto.


A mai online olasz példamondataink:

Abbiamo venduto la nostra macchina. – Eladtuk az autónkat.

Mia sorella venderá il suo appartamento fra sei mesi. – A nővérem hat hónap múlva el fogja adni a lakását.

Nonostante sia proibito, tanti vendono per strada senza permesso. – Habár tilos, sokan árulnak az utcán engedély nélkül.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 24., hétfő

ONline olasz - polizia

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: polizia – rendőrség

Névelővel: la polizia, una polizia. Többes száma: le polizie.


A mai online olasz példamondataink:

Mio zio lavora in polizia. – A nagybátyám a rendőrségen dolgozik.

La polizia ha arrestato due tifosi. – A rendőrség letartóztatott két szurkolót.

Adesso vado dalla polizia. – Most megyek a rendőrségre.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 21., péntek

ONline olasz - portare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: portare – vinni, hozni, hordani (ruhát)

Ragozása: io porto, tu porti, lui/lei porta, noi portiamo, voi portate, loro portano.

Participio passato: (avere) portato.


A mai online olasz példamondataink:

Mi porti un bicchiere d’acqua? – Hozol nekem egy pohár vizet?

Perché non porti mai i tuoi occhiali? – Miért nem hordod soha a szemüvegedet?

Ho portato il cane al parco per fare una passeggiata. – Elvittem a kutyát a parkba sétálni egyet.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 20., csütörtök

ONline olasz - semplice

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: semplice – egyszerű

Lehetséges alakjai: semplice, semplici.


A mai online olasz példamondataink:

Questi esercizi sono troppo semplici. – Ezek a feladatok túl egyszerűek.

Arrivare alla stazione é semplice: l’autobus numero due ti porta direttamente lí. – Egyszerű az állomásra menni: a kettes busz egyenesen odavisz.

Fidarmi di te non é semplice. – Nem egyszerű megbíznom benned.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 19., szerda

ONline olasz - preferire

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: preferire – előnyben részesíteni, jobban szeretni

Ragozása: io preferisco, tu preferisci, lui/lei preferisce, noi preferiamo, voi preferite, loro preferiscono.

Participio passato: (avere) preferito.


A mai online olasz példamondataink:

Preferisco il té al caffé. – Jobban szeretem a teát a kávénál.

Preferisci guardare un film o fare una passeggiata? – Jobban szeretnél filmet nézni vagy sétálni egyet?

Abbiamo preferito la macchina al treno, perché é piú comoda. – Előnyben részesítettük a kocsit a vonathoz képest, mert az kényelmesebb. (A magyar fordítás sokszor erőltetettnek hangzik, mert a mi nyelvünkben nincs ilyen szó.)

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 18., kedd

ONline olasz - aiuto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: aiuto – segítség, segély

Névelővel: l’aiuto, un’aiuto. Többes száma: gli aiuti.


A mai online olasz példamondataink:

Ti serve aiuto? – Szükséged van segítségre? (=Segítsek?)

Mi sono preparata all’esame con l’aiuto di mia madre. – Az anyukám segítségével készültem fel a vizsgára.

Sono arrivati gli aiuti alimentari per le vittime del terremoto. – Megérkeztek az élelmiszer-segélyek a földrengés áldozatainak.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 17., hétfő

ONline olasz - salire

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: salire – felmenni, beszállni

Ragozása: io salgo, tu sali, lui/lei sale, noi saliamo, voi salite, solo salgono.

Participio passato: (essere) salito.


A mai online olasz példamondataink:

Sali in macchina e andiamo! – Szállj be a kocsiba és menjünk!

Siamo saliti al quarto piano a piedi. – Gyalog mentünk fel a negyedik emeletre.

Vuoi salire sulla torre? – Fel akarsz menni a toronyba?


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 14., péntek

ONline olasz - succedere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: succedere – történni

Ragozása: succede, succedono (csak harmadik személyben használják)

Participio passato: (essere) successo

A mai online olasz példamondataink:

Cosa é successo? – Mi történt?

Questo non deve succedere un’altra volta. – Ennek nem szabad még egyszer megtörténnie.

Ultimamente mi succedono troppe cose inaspettate. – Az utóbbi időben túl sok váratlan dolog történik velem.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 13., csütörtök

ONline olasz - terzo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: terzo – harmadik

Lehetséges alakjai: terzo, terza, terzi, terze


A mai online olasz példamondataink:

Questa é la terza volta che vengo in Italia. – Ez a harmadik alkalom hogy Olaszországba jövök.

Sono arrivato terzo alla gara di atletica. – Harmadik lettem az atlétika versenyen.

Giulia ed Anna sono state le terze ad arrivare. – Giulia és Anna érkeztek meg haramdikként.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 12., szerda

ONline olasz - mettere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: mettere – tenni

Ragozása: io metto, tu metti, lui/lei mette, noi mettiamo, voi mettete, loro mettono.

Participio passato: (avere) messo.


A mai online olasz példamondataink:

Dobbiamo mettere tutto nelle scatole. – Mindent a dobozokba kell tennünk.

Dove avete messo i miei libri? – Hova tettétek a könyveimet?

Mettevo sempre la bici nel garage. – Mindig a garázsba tettem a biciklit.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 11., kedd

ONline olasz - sud

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: sud – dél


A mai online olasz példamondataink:

Mi piace andare in vacanza nel Sud Italia. – Szeretek Dél-Olaszországba menni nyaralni.

Nel Sud Italia non fa freddo neanche a dicembre. – Dél-Olaszországban decemberben sincs hideg.

Devi andare altri venti chilometri verso sud. – Még húsz kilómétert kell menned dél felé.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 10., hétfő

ONline olasz - amare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: amare – szeretni

Ragozása: io amo, tu ami, lui/lei ama, noi amiano, voi amate, loro amano.

Participio passato: (avere) amato


A mai online olasz példamondataink:

Ti amo con tutto il mio cuore! – Teljes szívemből szeretlek!

Gianpiero non ama piú la sua ragazza. – Gianpiero már nem szereti a barátnőjét.

I miei cugini amavano venire a casa nostra. – Az unokatestvéreim szerettek hozzánk jönni.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 7., péntek

ONline olasz - tornare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: tornare – visszamenni, visszajönni, visszatérni

Ragozása: io torno, tu torni, lui/lei torna, noi torniamo, voi tornate, loro tornano.

Participio passato: (essere) tornato.


A mai online olasz példamondataink:

Quando tornate? – Mikor jöttök vissza?

Vado giú per un attimo, torno subito! – Egy pillanatra lemegyek, rögtök visszajövök!

Siamo stati due volte in Italia ma l’anno prossimo vogliamo tornare di nuovo. – Már kétszer voltunk Olaszországban, de jövőre ismét vissza akarunk menni.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 6., csütörtök

ONline olasz - cuore

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: cuore – szív

Névelővel: il cuore, un cuore. Többes száma: i cuori.

A mai online olasz példamondataink:

Il mio cuore piange per te. – A szívem érted sír.

Questo attore ha veramente un cuore d’oro. – Ennek a színésznek tényleg arany szíve van.

Secondo certe ricerche, ridere fa bene al cuore. – Bizonyos kutatások szerint a nevetés jót tesz a szívnek.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok

2011. október 5., szerda

ONline olasz - alzarsi

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: alzarsi – felkelni

Ragozása: io mi alzo, tu ti alzi, lui/lei si alza, noi ci alziamo, voi vi alzate, loro si alzano.

Participio passato: si (essere) alzato


A mai online olasz példamondataink:

Daniele si alza ogni mattina prestissimo, alle cinque e mezzo. – Daniele minden reggel nagyon korán kel, fél hatkor.

A che ora vi siete alzati ieri? – Hány órakor keltetek fel tegnap?

Alzati, é tardi! – Kelj fel, késő van!


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Studiamo Cantando! - Olasz dalszöveg magyar fordítással:http://bit.ly/OlaszDalok