ONON Plusz

2017. március 31., péntek

ONline olasz - smettere


A mai online olasz szavunk: smettere - abbahagyni
Ragozása: io smetto, tu smetti, lui/lei smette, noi smettiamo, voi smettete, loro smettono
Participio passato: (avere) smesso

A mai online olasz példamondataink:
Voglio smettere di fumare ma non ci riesco. - Abba akarom hagyni a dohányzást, de nem sikerül.
Abbiamo smesso di parlarne. - Már nem beszélünk róla.
Smetti subito di dire le parolacce! - Azonnal hagyd abba a káromkodást!


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 30., csütörtök

ONline olasz - cerimonia

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: cerimonia - ceremónia, szertartás
Névelővel: la cerimonia, una cerimonia. Többes száma: le ceremonie

A mai online olasz példamondataink:
La cerimonia durerà molte ore. - A szertartás több óráig fog tartani.
Tante volte le cerimonie di nozze sono abbastanza veloci. - Sokszor az esküvői szertartások nagyon gyorsak.
La cerimonia d'inaugurazione comincerà fra poco. - A megnyitó ceremónia hamarosan kezdődik.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2017. március 29., szerda

ONline olasz - grandioso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: grandioso - nagyszerű, grandiózus, csodálatos
Lehetséges alakjai: grandioso, grandiosa, grandiosi, grandiose

A mai online olasz példamondataink:
Hai un futuro grandioso e glorioso davanti a te. - Nagyszerű és dicsőséges jövő áll előtted.
Questa grandiosa esperienza ci ha unito. - Ez a nagyszerű élmény összekötött minket.
Abbiamo fatto dei lavori grandiosi. - Csodálatos munkákat csináltunk.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 28., kedd

ONline olasz - gentilmente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: gentilmente - kedvesen

A mai online olasz példamondataink:
Michele ha gentilmente deciso di ospitarmi. - Michele kedvesen úgy döntött, hogy vendégül lát engem.
Chiedimelo gentilmente ed io ti aiuterò volentieri. - Kedvesen kérd tőlem, és szívesen segítek neked.
Ha gentilmente accettato di essere il nostro testimone. - Kedvesen elfogadta, hogy a tanúnk legyen.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 27., hétfő

ONline olasz - insicuro

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: insicuro - bizonytalan
Lehetséges alakjai: insicuro, insicura, insicuri, insicure

A mai online olasz példamondataink:
Non essere insicuro, sei bravissimo. - Ne légy bizonytalan, nagyon ügyes vagy!
Abbiamo fatto questo errore perché ci sentivamo insicuri. - Ezt  a hibát azért vétettük, mert bizonytalannak éreztük magunkat.
Chiara é insicura e giudica le persone per nasconderlo. - Chiara bizonytalan és ítélkezik az emberek felett, hogy eltitkolja azt.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2017. március 24., péntek

ONline olasz - alzare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: alzare - felemelni, felkelteni
Ragozása: io alzo, tu alzi, lui/lei alza, noi alziamo, voi alzate, loro alzano
Participio passato: (avere) alzato

A mai online olasz példamondataink:
Alza la mano se sai la risposta! - Emeld fel a kezed, ha tudod a választ.
Giulia ha alzato subito la voce. - Juli rögtön felemelte a hangját.
In questo lavoro non avrò bisogno di alzare un dito. - Ebben a munkában egy szalmaszálat sem kell keresztbetennem. (szó szerint: arra se lesz szükségem, hogy felemeljem az ujjam.)

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 23., csütörtök

ONline olasz - corretto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: corretto - helyes, hibátlan, korrekt
Lehetséges alakjai: corretto, correta, corretti, corrette

A mai online olasz példamondataink:
Un caffè corretto, per favore! - Egy caffé correto-t legyen szíves! (kávé egy kis likőrrel)
Elena non è mai stata corretta con me. - Elena sosem volt korrekt velem.
Tutti gli esercizi che hai fatto sono corretti. - Minden feladat, amit megcsináltál, hibátlan.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 22., szerda

ONline olasz - completamente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: completamente - teljesen, kompletten

A mai online olasz példamondataink:
Sei completamente idiota, nessuno si comporta così! - Teljesen idióta vagy, senki sem viselkedik így!
Questo progetto è completamente diverso da quello che pensavo. - Ez a terv teljesen különböző attól, amit kigondoltam.
Se fossi libera, avrei completamente un’altra vita. - Ha szabad lennék, teljesen más életem lenne.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat

2017. március 21., kedd

ONline olasz - dividere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: dividere - elosztani megosztani, osztani, elkülöníteni
Ragozása: io divido, tu dividi, lui/lei divide, noi dividiamo voi dividete, loro dividono
Többes száma: (avere) diviso


A mai online olasz példamondataink:
Non riesco a dividere la bugia dalla verità. - Nem tudom elkülöníteni az igazságot a hazugságtól.
Dividi bene i progetti, per poter fare bene il tuo lavoro! - Oszd el jól a terveket, hogy jól meg tudd csinálni a munkád.
La politica purtroppo ha diviso tantissime famiglie. - A politika sajnos sok családot megosztott.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 20., hétfő

ONline olasz - virtú

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: virtù - erény
in virtú di - vmi által, vminél fogva
Névelővel: la virtú, una virtú. Többes száma: le virtú


A mai online olasz példamondataink:
Ci sono tante virtù che ammiro nell'essere umano. - Nagyon sok erény van, amit csodálok az emberi lényben.
Bisogna fare di necessità virtù. - Szükségből erényt kell kovácsolni.
Anna ha ricevuto questo lavoro in virtù dell’aiuto di Maria. - Anna ezt a munkát Mária segítsége által kapta meg.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 3., péntek

ONline olasz - spingere

1348
ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: spingere - tolni, nyomni, lökni
Ragozása: io spingo, tu spingi, lui/lei spinge, noi spingiamo, voi spingete, loro spingono
Participio passato: (avere) spinto

A mai online olasz példamondataink:
Non mi spingere, sennò cascherò. - Ne lökjél, mert elesek.
Hai iniziato che volevi fare il pittore ma tuo padre ti ha spinto nell'azienda di famiglia. - Úgy kezdted, hogy festő akartál lenni, de az apukád betett téged a családi vállalkozásba.
Loro spingono dall'altro lato, tu tiri da questo. - Ők a másik oldalról tolnak, te innen húzol.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 2., csütörtök

ONline olasz - cortese

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: cortese - udvarias
Lehetséges alakjai: cortese, cortesi

A mai online olasz példamondataink:
Piero è sempre stato cortese con me. - Piero mindig nagyon udvarias volt velem.
Questi bambini cortesi hanno ricevuto buona educazione. - Ezek az udvarias gyerekek jó nevelést kaptak.
Non sei troppo cortese se ti comporti così. - Nem vagy túl udvarias, ha így viselkedsz.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 1., szerda

ONline olasz - tipo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: tipo - típus
Névelővel: il tipo, un tipo,. Többes száma: i tipi

A mai online olasz példamondataink:
Che tipo è quel Marco? Ogni settimana lo vedo con una donna nuova. - Milyen típus az a Marco? Minden héten egy új nővel látom öt.
Questi tipi di pasta non mi piacciono. - Ezeket a típusú tésztákat nem szeretem.
Quale tipo preferisci? - Melyik típust szereted?


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!