ONON Plusz

2011. február 28., hétfő

ONline olasz - caldo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: caldo - meleg

Lehetséges alakjai: caldo, calda, caldi, calde.


A mai online olasz példamondataink:

Fa caldo fuori. - Meleg van kint.

Attenta! La zuppa é ancora calda. - Vigyázz! A leves még meleg.

In Sicilia anche durante l'inverno fa abbastanza caldo. - Sziciliában télen is meglehetősen meleg van.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Ha új vagy a blogon, kezdd itt: http://online-olasz.blogspot.com/2010/10/igy-hasznald-az-oldalt.html

2011. február 25., péntek

ONline olasz - ultimo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: ultimo - utolsó


A mai online olasz példamondataink:

Oggi sono venuta per l'ultima volta. - Ma utoljára jöttem.

Paolo domani avrá l'ultimo esame all'uiversitá. - Paolónak holnap lesz az egyetemen az utolsó vizsgája.

Sei sempre l'ultimo. Cerca di essere puntuale! - Mindig te vagy az utolsó. Próbálj pontos lenni!


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Ha új vagy a blogon, kezdd itt: http://online-olasz.blogspot.com/2010/10/igy-hasznald-az-oldalt.html

2011. február 24., csütörtök

ONline olasz - marito

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: marito - férj

Névelővel: un marito, il marito. Többes száma: i mariti.


A mai online olasz példamondataink:

Mio marito torna sempre tardi dal lavoro. - A férjem mindig későn ér haza a munkából.

I mariti latini sono molto passionali. - A latin férjek nagyon szenvedélyesek.

Il marito di Giovanna é bravissimo a fare la pizza. - Giovanna férje nagyon ügyes a pizzakészítésben.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Ha új vagy a blogon, kezdd itt: http://online-olasz.blogspot.com/2010/10/igy-hasznald-a
z-oldalt.html

2011. február 23., szerda

ONline olasz - inglese

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: inglese - angol

Lehetséges alakjai: inglese, inglesi.


A mai online olasz példamondataink:


Sono un uomo inglese a New York. - Egy angol férfi vagyok New York-ban. :)

La lingua inglese é molto facile. - Az angol nyelv nagyon egyszerű.

Perché gli inglesi guidano a destra? - Az angolok miért a bal oldalon vezetnek?


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Ha új vagy a blogon, kezdd itt: http://online-olasz.blogspot.com/2010/10/igy-hasznald-az-oldalt.html

2011. február 22., kedd

ONline olasz - leggere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: leggere - olvasni

Ragozása: io leggo, tu leggi, lui/lei legge, noi leggiamo, voi leggete, loro leggono.

Participio passato: letto.


Che libro stai leggendo? - Milyen könyvet olvasol?

Hai giá letto la Divina Commedia? - Már olvastad az Isteni színjátékot?

Sono piú brava a leggere in italiano piuttosto che a scrivere. - Inkább vagyok ügyes az olaszul olvasásban mint az írásban.


A mai online olasz példamondataink:

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Ha új vagy a blogon, kezdd itt: http://online-olasz.blogspot.com/2010/10/igy-hasznald-az-oldalt.html

2011. február 21., hétfő

ONline olasz - grigio

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: grigio - szürke

Lehetséges alakjai: grigio, grigia, grigi, grigie.


A mai online olasz példamondataink:

Il grigio non è un colore bello. - A szürke nem egy szép szín.

Giulia ha gli occhi grigi. - Giuliának szürke szeme van.

Il cielo oggi tutto é grigio. - Az ég ma teljesen szürke.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Ha új vagy a blogon, kezdd itt: http://online-olasz.blogspot.com/2010/10/igy-hasznald-az-oldalt.html

2011. február 18., péntek

ONline olasz - troppo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: troppo


A mai online olasz példamondataink:

Sei troppo grassa per fare la modella! - Túl kövér vagy ahhoz, h modell legyél! :)

Ho mangiato troppo. - Túl sokat ettem.

Troppo caffé puó fare male. - A túl sok kávé rosszat tesz.


A mai online olasz példamondataink:

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Ha új vagy a blogon, kezdd itt: http://online-olasz.blogspot.com/2010/10/igy-hasznald-az-oldalt.html

2011. február 17., csütörtök

ONline olasz - aprire

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: aprire – kinyitni, nyitni

Ragozása: io apro, tu apri, lui/lei apre, noi apriamo, voi aprite, loro aprono.

Participio passato: aperto.


A mai online olasz példamondataink:

Come si apre questa porta? – Hogy nyílik ez az ajtó?

Non aprire piú la bocca! – Ne nyisd ki többet a szádat!

Hanno aperto un nuovo negozio vicinissimo a noi. – Nyitottak egy új üzletet nagyon közel hozzánk.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Ha új vagy a blogon, kezdd itt: http://online-olasz.blogspot.com/2010/10/igy-hasznald-az-oldalt.html

2011. február 16., szerda

ONline olasz - chiave

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: chiave – kulcs

Névelővel: una chiave, la chiave. Többes száma: le chiavi.


A mai online olasz példamondataink:

Ho perso le chiavi di casa. - Elvesztettem a lakáskulcsaimat.

Nascondo una chiave di riserva sotto lo zerbino. - Elrejtek egy tartalékkulcsot a lábtörlő alá.

Sai come si disegna la chiave di violino? - Tudod, hogyan kell lerajzolni a violinkulcsot?


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Ha új vagy a blogon, kezdd itt: http://online-olasz.blogspot.com/2010/10/igy-hasznald-az-oldalt.html

2011. február 15., kedd

ONline olasz - strada

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: strada – út

Névelővel: la strada, una strada. Többes száma: le strade.


A mai online olasz példamondataink:

Tutte le strade portano a Roma. - Minden út Rómába vezet.

La strada era piena di curve. - Az út tele volt kanyarokkal.

Quale é la strada piú corta per il Colosseo? - Melyik a legrövidebb út a Colosszeumhoz?


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Ha új vagy a blogon, kezdd itt: http://online-olasz.blogspot.com/2010/10/igy-hasznald-az-oldalt.html

2011. február 14., hétfő

ONline olasz - centro

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: centro – központ

Névelővel: il centro, un centro. Többes száma: i centri.


A mai online olasz példamondataink:

Andiamo al centro a fare una passeggiata. – Bemegyünk a központba sétálni egyet.

Roberta vuole sempre essere al centro dell’attenzione. – Roberta mindig a figyelem középpontjában akar lenni.

Mia sorella lavora in un albergo al centro di Roma. – A nővérem egy szállodában dolgozik Róma középpontjában.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Ha új vagy a blogon, kezdd itt: http://online-olasz.blogspot.com/2010/10/igy-hasznald-az-oldalt.html

2011. február 11., péntek

ONline olasz - caffé

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: caffé – kávé

Névelővel: il caffé, un caffé. Többes száma: i caffé.


A mai online olasz példamondataink:

Ti piace il caffé? – Szereted a kávét?

Bere troppo caffé fa male alla salute. – Túl sok kávét inni egészségtelen.

Il mio ragazzo beve il caffé con molto zucchero. – A barátom sok cukorral issza a kávét.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Ha új vagy a blogon, kezdd itt: http://online-olasz.blogspot.com/2010/10/igy-hasznald-az-oldalt.html

2011. február 10., csütörtök

ONline olasz - isola

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: isola – sziget

Névelővel: l’isola, un’isola. Többes száma: le isole.


A mai online olasz példamondataink:

Vado all’isola Margherita. – A Margit-szigetre megyek.

L’Italia ha due isole grandi. – Olaszországnak két nagy szigete van.

Capri é un’isola vicino a Napoli. – Capri egy Nápolyhoz közeli sziget.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között! Nézz vissza, holnap kijavítom!

Ha új vagy a blogon, kezdd itt: http://online-olasz.blogspot.com/2010/10/igy-hasznald-az-oldalt.html