ONON Plusz

2017. április 21., péntek

ONline olasz - immediato

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: immediato - azonnali, közvetlen, haladéktalan
Lehetséges alakjai: immediato, immediata, immediati, immediate


A mai online olasz példamondataink:
Questa situazione richiede una soluzione immediata. - Ez a helyzet azonnali megoldást igényel.
Il mio capo vuole sempre risultati immediati. - A főnököm mindig azonnali eredményeket akar.

Ci servirà un prestito immediato. - Szükségünk lesz egy sürgős kölcsönre.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. április 20., csütörtök

ONline olasz - spedizione

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: spedizione - szállítás, küldés, küldemény
Névelővel: la spedizione, una spedizione. Többes száma: le spedizioni

A mai online olasz példamondataink:
Quando arriverá la tua spedizione dall'Islanda? Mikor érkezik meg a küldeményed Izlandról?
Vedremo come va la prima spedizione. - Megnézzük majd, hogy megy az első szállítás.
Due spedizioni sono già state rimandate indietro. - Két küldeményt már visszaküldtek.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. április 19., szerda

ONline olasz - difficilmente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: difficilmente - nehezen

A mai online olasz példamondataink:
Queste mosche difficilmente vivono al chiuso. - Ezek a legyek nehezen élnek meg bezárva.
Difficilmente riesco ad addormentarmi prima di mezzanotte. - Nehezen sikerül elaludnom éjfél előtt.
Marco e Claudio hanno difficilmente occasione di parlare. - Marco és Claudio nehezen találtak lehetőséget a beszélgetésre.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. április 18., kedd

ONline olasz - firma

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: firma - aláírás
Névelővel: la firma, una firma. Többes száma: le firme


A mai online olasz példamondataink:
Hai trovato una firma facile da riconoscere. - Találtál egy könnyen felismerhető aláírást.
La firma può essere autografa o elettronica. Az aláírás lehet kézzel történő vagy elektronikus.
Posso controllare l'autenticità delle firme se vuoi. - Tudom ellenőrizni az aláírás hitelességét, ha akarod.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. április 13., csütörtök

ONline olasz - contare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: contare - számolni, számlálni, kiszámolni
Ragozása: io conto, tu conti, lui/lei conta, noi contiamo, voi contate, loro contano
Participio passato: (avere) contato

A mai online olasz példamondataink:
Paola non sa contare bene. - Paola nem tud jól számolni.
Hai contato lo stipendio che avevi ricevuto stamattina? - Megszámoltad a fizetést, amit ma reggel kaptál?
Quando impari a contare? - Mikor tanulsz meg számolni?


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. április 12., szerda

ONline olasz - nemico

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: nemico - ellenség
Névelővel: il nemico / la nemica, un nemico /una nemica.
Többes száma: i nemici, le nemiche

A mai online olasz példamondataink:
Non vorrei essere il tuo nemico. - Nem szeretnék az ellenséged lenni.
Se continua così, diventerò la nemica di Laura. - Ha így folytatódik, Laura ellenségévé válok.
Io non ho nemici. - Nincsenek ellenségeim.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. április 11., kedd

ONline olasz - mannaggia

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: mannaggia - átvertek

A mai online olasz példamondataink:
Mannaggia a quando mi sono fidato di voi! - Átvertek, amikor megbíztam bennetek.
Mannaggia! Ti hanno quasi fregato. - Átvertek! Majdnem becsaptak téged.
Oh, mannaggia, il telefono squilla sempre! - Óh, átvertek, a telefon mindig cseng!

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. április 10., hétfő

ONline olasz - personalmente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: personalmente - személyesen

A mai online olasz példamondataink:
A me personalmente non piace il trucco. - Személy szerint nekem nem tetszik a sminkelés.
Marco è coinvolto personalmente in questo caso. - Marco személyesen érintett ebben az ügyben.
Preferisco informare Chiara personalmente. - Inkább személyesen szeretném tájékoztatni Chiarat.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. április 7., péntek

ONline olasz - rischiare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: rischiare - kockáztatni, kockára tenni
Ragozása: io rischio, tu rischi, lui/lei rischia, noi rischiamo, voi risciate, loro rischiano
Participio passato: (avere) rischiato


A mai online olasz példamondataink:
Non rischiamo la vita! - Ne kockáztassuk az életünket!
Rischi di perdere il lavoro se continui così. - Kockáztatod, hogy elveszíted a munkádat, ha így folytatod.
Matteo da giovane ha rischiato molto per diventare ricco. - Matteo fiatal korában sokat kockáztatott azért,hogy gazdaggá váljon.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. április 6., csütörtök

ONline olasz - marca

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: marca - márka
Névelővel. la marca, una marca. Többes száma: le marche


A mai online olasz példamondataink:
Non saprei nemmeno dirti di che marca è il vestito che ho addosso. - Azt sem tudnám megmondani, hogy milyen márkájú ruha van rajtam.
Alcune marche sono famose, altre no. - Egyes márkák híresek, mások nem.
Marianna non è sicura sulla marca e sul colore. - Marianna nem biztos a márkában és a színben sem.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2017. április 5., szerda

ONline olasz - eccessivo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: eccessivo - túlzott, túl sok
Lehetséges alakjai: eccesivo, eccesiva, eccesivi, eccesive


A mai online olasz példamondataink:
Questo prezzo mi pare eccessivo. - Ez az ár nekem túlzottnak tűnik.
Ha bevuto una quantità eccessiva di alcol. - Túlzott mennyiséget ívott az alkoholból.
Cinquant'anni di lavoro mi sembrano eccessivi. - Ötven évnyi munka nekem túl soknak tűnik.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. április 4., kedd

ONline olasz - pianoforte

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: pianoforte - zongora
Névelővel: il pianoforte, un pianoforte. Többes száma: i pianoforti


A mai online olasz példamondataink:
Abbiamo un pianoforte perché ci piace la musica. - Van egy zongoránk, mert szeretjük a zenét.
Vado al centro commerciale per vedere il negozio di pianoforti. - Megyek a bevásárlóközpontba, hogy megnézzem a zongora üzleteket.
Il nostro pianoforte è scordato. - A zongoránk elhangolódott.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. április 3., hétfő

ONline olasz - durata

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: durata - tartam, tartósság, vmi alatt időben
Névelővel: la durata, una durata


A mai online olasz példamondataink:
La durata della terapia dipende dalla persona. - A terápia időtartama a személytől függ.
Amore mio, domani puoi comprare una batteria lunga durata? - szerelmem, holnap tudsz venni egy tartós elemet?
Le cose che dovremo fare sono molte e non di breve durata. - Sok és nem kis időt igényló dolgokat kell megcsinálnunk,
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!