ONON Plusz

2018. április 30., hétfő

ONline olasz - emicrania


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: emicrania - fejfájás
Névelővel: l’emicrania, le emicranie
Sinonimi: mal di testa

A mai online olasz példamondataink:
La zia Maria ha un’emicrania fortissima da due giorni, ma non 
vuole andare dal medico. - Mária néninek két napja nagyon 
erős fejfájása van, de nem akar elmenni az orvoshoz.
Certe persone non hanno mal di testa mai nella loro vita, altri 
invece soffrono di emicrania da quando sono bambini. - Egyes 
embereknek egész életükben nem fáj a fejük, mások 
gyerekkoruk óta szenvednek feljájástról.
Dopo una giornata lavorativa lunga, ho spesso l’emicrania. - 
Egy hosszú munkanap után sűrűn fáj a fejem.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!

2018. április 27., péntek

ONline olasz - coniugare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: coniugare - ragozni (igét)
Ragozása: io coniugo, tu coniughi, egli coniuga, noi 
coniughiamo, voi coniugate, essi coniugano.
Participio passato: (avere) coniugato

A mai online olasz példamondataink:
All’esame d’italiano mi hanno chiesto di coniugare tre verbi 
difficili. - Az olasz vizsgán három nehéz igét kellet ragoznom.
Quando hai finito di coniugare questi verbi, continua con la 
traduzione del primo testo. - Amikor befejezted ennek az 
igéknek a ragozását, folytasd az első szöveg fordításával.
Coniugate tutti i verbi che trovate nel testo. - Ragozzátok 
az összes igét amelyeket a szövegben találtok.  

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!

2018. április 26., csütörtök

ONline olasz - verbo


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: verbo - ige
Névelővel: il verbo, i verbi

A mai online olasz példamondataink:
Per la prossima lezione dovete coniugare il verbo essere in tutti 
i tempi che conoscete. - A következő órára a lenni igét ragozzátok 
minden időben.
La voce del verbo andare in singolare seconda persona in 
passato remoto è andasti. - Egyes szám második személyben a 
menni ige régmúlt időben andasti.
I verbi per dire una bugia sono: dire falsità, mentire, raccontar 
frottole, raccontare storie, etc. - A hazugságot kifejező igék: 
valótlanságot mondani, hazudni, füllenteni, történeteket mesélni, 
stb.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. április 25., szerda

ONline olasz - discarica


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: discarica - szeméttelep, 
hulladéklerakó
Névelővel: la discarica, le discariche

A mai online olasz példamondataink:
E’ necessario portare in modo sicuro i rifiuti tossici nella discarica 
specializzata. - A mérgező hulladékokat biztonságos módon kell 
elvinni az erre specializálódott szeméttelepre.
Ieri, mentre tornavamo dalle dalle montagne, siamo passati 
vicino a una discarica puzzolente. - Tegnap miközben a 
hegyekből hazafelé jöttünk, elmentünk egy nagyon büdös 
szeméttelep mellett.
Lo zio Francesco lavorò nella discarica della sua città per 
trent’anni, poi si ammalò come molti altri tra i suoi colleghi. -  
Ferenc bácsi harminc évig dolgozott a városa mellett lévő 
szeméttelepen, majd megbetegedett mint sok más munkatársa.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. április 24., kedd

ONline olasz - fidare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: fidare - bízni
Ragozása: io fido, tu fidi, egli fida, noi fidiamo, voi fidate, loro 
fidano.
Participio passato: (avere) fidato

A mai online olasz példamondataink:
Io fido nelle tue capacità, ce la puoi fare. - Én bízok a 
képességeidben, képes vagy rá!
Aveva fidato nel suo amico ma questo lo ha tradito. - Bízott a 
barátjában, de átverte (a barátja őt).
Tu potrai fidare di Manuel, lui ti aiuterà quando avrai 
bisogno. - Megbízhatsz Manuelben, ő segíteni fog neked 
amikor szükséged lesz rá.
Devi fidare in te stesso! - Bíznod kell magadban!

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. április 23., hétfő

ONline olasz - vigile


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: vigile - őr, rendőr, vigyázó
Névelővel: il vigile, i vigili

A mai online olasz példamondataink:
Chiama i vigili del fuoco, non so come prendere il gatto 
dall’albero. - Hívd föl a tűzoltókat, nem tudom hogy hozzam le a 
macskát a fáról.
Stai attenta, non funzionano i semafori, probabilmente più 
avanti ci sarà un vigile urbano che dirige la circolazione. - 
Vigyázz, nem működnek a jelzőlámpák, valószínűleg lesz előrébb 
egy közlekedési rendőr aki irányítja forgalmat.
Davanti la scuola c’è sempre un vigile volontario che aiuta ai 
bambini di attraversare la strada in sicurezza. - Az iskola előtt 
van mindig egy önkéntes rendőr aki segít a gyerekeknek 
biztonságban átmenni az úton.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. április 20., péntek

ONline olasz - governo


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: governo - kormány
Névelővel: il governo, i governi.

A mai online olasz példamondataink:
Il governo, assieme al territorio e al popolo, è uno degli elementi 
costitutivi dello Stato. - A kormány, a területtel és a néppel 
együtt, egy az Állam alkotó elemei közül.
La settimana scorsa c’è stato un incontro ufficiale tra i capi di 
stato di alcuni governi europei. - Volt egy hete egy hivatalos 
találkozó egy pár európai kormány államfői között.
Qui in Italia siamo ancora in attesa della costruzione del 
 Governo, dopo i voti. - A választások után, itt 
Olaszországban, még mindig várjuk a Kormány alakítását.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. április 19., csütörtök

ONline olasz - fidarsi


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: fidarsi - megbízni
Ragozása: io mi fido, tu ti fidi , egli si fida, noi ci fidiamo, voi vi 
fidate, loro si fidano.
Participio passato: (essersi) fidato

A mai online olasz példamondataink:
Non fidarti di questi signori, vogliono convincere tutti di 
comprare i loro aspirapolveri di bassa qualità. - Ne bízz meg 
ezekben az urakban, meg akarnak mindenkit győzni hogy 
megvegyék a rossz minőségű porszívójaikat.
Lui deve fidarci, noi vogliamo solo il suo bene. - Meg kell 
bíznia bennünk, mi csak jót akarunk neki.
La mia famiglia è perfetta. Ci amiamo e ci fidiamo tra noi. - A 
családom töléletes. Szeretjük egymást és megbízunk egymásban.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. április 18., szerda

ONline olasz - talento


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: talento - tehetség
Névelővel: il talento, i talenti

A mai online olasz példamondataink:
Quella bambina ha solo cinque anni e suona il violino 
magnificamente, ha molto talento. - Az a kislány csak öt 
éves és csodálatosan hegedül, nagyon tehetséges.
Agli audizioni di “Si che tu vales” si è presentato un ragazzo 
assolutamente senza talento. - A “Si che tu vales” 
meghallgatásán megjelent egy abszolut tehetség nélküli fiú.
Valentina domani, a Milano, andrà allo studio di un’importante 
agenzia di ballerini classici per mostrare il suo talento ai 
professionisti. - Holnap Valentina, Milánóban, el fog menni 
egy fontos klasszikus balett ügynökséghez hogy megmutassa 
a szakembereknek mit tud.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. április 17., kedd

ONline olasz - altroieri


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: altroieri - tegnapelőtt
Névelővel: l’altroieri

A mai online olasz példamondataink:
Siamo andati l’altroieri in cinema, il film era pessimo. - 
Tegnapelőtt moziban voltunk, a film rossz volt.
Siamo partiti l’altroieri per le montagne, ma c’era un contrattempo 
e abbiamo dovuto fermarci qua. - Tegnapelőtt indultunk a 
hegyekbe, de közbejött valami és meg kellett állnunk itt.
Non ci sono stati qui l’altroieri, perché era domanica. - Nem 
voltak itt tegnapelőtt, mert vasárnap volt.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. április 16., hétfő

ONline olasz - sparare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: sparare - lőni
Ragozása: io sparo, tu spari, egli spara, noi spariamo, voi 
sparate, loro sparano.
Participio passato: (avere) sparato

A mai online olasz példamondataink:
Siamo andati in lunapark, dove avevo sparato due animaletti di 
pelusce. - Elmentünk a vidámparkba ahol két plüssállatot lőttem.
I cacciatori hanno sparato tre cinghiali. - A vadászok három 
vaddisznót lőttek.
L’assassino ha sparato con sangue freddo a tutti dopo averli 
derubato. - A gyilkos hideg vérrel lelőtt mindenkit miután 
kirabolta őket.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!