ONON Plusz

2016. július 22., péntek

ONline olasz - mica

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: mica - egyáltalán nem
A mai online olasz példamondataink:
Non sono mica scemo! - Egyáltalán nem vagyok hülye!
Mica è la prima volta che provi ad imbrogliarmi. - Egyáltalán nem ez az első alkalom, hogy megpróbálsz átverni engem.
Mica male quella ragazza! - Egyáltalán nem rossz az a lány!
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. július 21., csütörtök

ONline olasz - cattivo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: cattivo - rossz
Lehetséges alakjai: cattivo, cattiva, cattivi, cattive
A mai online olasz példamondataink:
Non ci sono bambini cattivi, solo bambini educati male. - Nincsenek rossz gyerekek, csak rosszul nevelt gyerekek.
Flavio, non essere cattivo con la tua sorellina, per favore! - Flavio, ne légy rossz a húgocskáddal, légy szíves!
Non è una cattiva idea, grazie del consiglio. - Nem rossz ötlet, köszönöm a tanácsot.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. július 20., szerda

ONline olasz - erba

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: erba - fű
Névelővel: l’erba, un’ erba. Többes száma: le erbe
A mai online olasz példamondataink:
L'erba del vicino è sempre più verde. - A szomszéd fűje mindig zöldebb.
Lo stadio San Siro ha l'erba sintetica. - A San Siro standionnak műfűve van.
Le erbe aromatiche non piacciono a tutti. -  A fűszernövényeket nem mindenki szereti.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. július 19., kedd

ONline olasz - stretto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: stretto - szűk, keskeny, szoros
Lehetséges alakjai: stretto, stretta, stretti, strette
A mai online olasz példamondataink:
Questa strada è stretta per un camion. - Ez az utca túl szűk egy kamionnak.
Non mi piacciono i vestiti stretti, preferisco quelli larghi. - Nem szeretem a szűk ruhákat, a lazákat (bővebbeket) jobban kedvelem.
La Spagna ha giocato bene, il pareggio le sta stretto. - Spanyolország jól játszott, a döntetlennél többet érdemelt volna.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. július 18., hétfő

ONline olasz - ricordare / ricordarsi

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: ricordare/ricordarsi - emlékezni, eszébe jutni
Ragozása: io ricordo/ io mi ricordo, tu ricordi/tu ti ricordi, lui/lei ricorda/lui/lei si ricorda, noi ricordiamo/noi ci ricordiamo, voi ricordate/voi vi ricordate, loro ricordano/loro si ricordano
Participio passato: (avere) ricordato / si (essere) ricordato
A mai online olasz példamondataink:
Non ricordo dove sono le chiavi. - Nem emlékszem, hol vannak a kulcsok.
Ricorda bene queste parole! - Emlékezz jól ezekre a szavakra!
Non ti sei ricordato del nostro anniversario. - Nem emlékeztél az évfordulónkra.
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. július 14., csütörtök

ONline olasz - scolapasta

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: scolapasta - tésztaszűrő, szűrőedény
Névelővel: lo scolapasta, uno scolapasta. Többes száma: gli scolapasta
A mai online olasz példamondataink:
Prendi lo scolapasta per favore, devo scolare gli spaghetti. - Fogd meg a tésztaszűrőt légy szíves, le kell szűrnöm a spagettit.
Vorrei comprare un nuovo scolapasta, perché non trovo il vecchio. - Vennem kell egy új tésztaszűrőt, mert nem találom a régit.
Incredibile, Erica non ha scolapasta nella cucina. - Hihetetlen, Erikának nincs tésztaszűrője a konyhában.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. július 13., szerda

ONline olasz - duro

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: duro - kemény, tömör szilárd
Lehetséges alakjai: duro, dura, duri, dure
A mai online olasz példamondataink:
Non sono buone queste pesche, sono molto dure. - Nem jók ezek az őszibarackok, túl kemények.
I biscotti di Francesca sono duri come l'acciaio. - Franciska  teasüteményei olyan kemények, mint az acél.
Secondo me è un osso troppo duro per te. - Szerintem túl kemény csont ez neked. (Átvitt értelemben: ez kemény dió, nehéz feladat neked.)


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. július 12., kedd

ONline olasz - pure

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: pure - csak, is, noha, mégis
A mai online olasz példamondataink:
Vai pure, non mi dà fastidio! - Menj csak, engem nem zavar!
Bisogna pure lavorare, sennò il mio capo si arrabbia. - Dolgozni is kell, máskülönben a főnököm mérges lesz.
Entrate pure, la porta è aperta! - Lépjetek csak be, az ajtó nyitva van.
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. július 11., hétfő

ONline olasz - asciugare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: asciugare - szárítani, megszárítani, megtörölni, letörölni
Névelővel: io asciugo, tu asciughi, luiu/lei asciuga, noi asciughiamo, voi asciugate, loro asciugano
Participio passato: (avere) asciugato
A mai online olasz példamondataink:
Asciuga bene le mani, prima di apparecchiare la tavola. - Töröld meg jól a kezed mielőtt megteríted az asztalt.
La lavastoviglie non ha asciugato perfettamente i piatti. - A mosogatógép nem szárította meg tökéletesen a tányérokat.
Ancora devo asciugarmi i capelli. - Még meg kell szárítanom a hajam.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. július 8., péntek

ONline olasz - battuta

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: battuta - vicc, ütés, taktus, ütem
Névelővel: la battuta, una battuta. Többes száma: le battute
A mai online olasz példamondataink:
Beppe ha fatto una battuta meravigliosa. - Beppe egy csodás viccet csinált.
Queste battute non mi piacciono. - Ezek a viccek nem tetszenek.
In prima battuta sembra un buon progetto. - Első ránézésre úgy tűnik, hogy egy jó terv.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. július 7., csütörtök

ONline olasz - tra

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: tra - között, közt, múlva
A mai online olasz példamondataink:
Tra la sedia e il divano si trova il tappeto. - A szék és a dívány között egy szőnyeg található.
Tranquillo, tra 5 minuti sarò pronta. - Nyugalom, 5 perc múlva kész leszek.
Questo pomeriggio si discuterà, tra l'altro, del nostro caso. - Ma délután többek között a mi esetünkről fognak beszélni.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. július 6., szerda

ONline olasz - specilamente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: specialmente - különösen, különösképpen, főleg
A mai online olasz példamondataink:
Oggi mi sento specialmente piena d'energia. - Ma különösen energiával tele érzem magam.
Marco ce l'ha specialmente con me. - Marco különösen pikkel rám.
Non capisco niente, specialmente quando parla Roberto. - Nem értek semmit, főleg mikor Roberto beszél.
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. július 5., kedd

ONline olasz - chiuso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: chiuso - zárt, zárva, bezártság
Lehetséges alakjai: chiuso, chiusa, chiusi, chiuse
A mai online olasz példamondataink:
Questa porta è chiusa, non so come aprirla. - Ez az ajtó zárva van, nem tudom hogy nyissam ki.
Soffro di claustrofobia: sto male al chiuso. - Klausztrofóbiában szenvedek, rosszul vagyok a bezártságtól.
Amore mio, le valige sono chiuse bene? - Szerelmem, jól be vannak zárva a bőröndök?


 ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. július 4., hétfő

ONline olasz - fischiare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: fischiare - fütyülni, sípolni
Ragozása: io fischio, tu fischi, lui/lei fischia, noi fischiamo, voi fischiate, loro fischiano
Participio passato: (avere) fischiato
A mai online olasz példamondataink:
L'arbitro ha fischiato subito dopo il fallo. - A játékvezető egyből sípolt a szabálytalanság után.
Tu quale canzone fischi sotto la doccia? - Melyik dalt fütyülöd a zuhany alatt?
Susanna non sa fischiare bene. - Susanna nem tud jól fütyülni.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. július 1., péntek

ONline olasz - se

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: se - ha
A mai online olasz példamondataink:
Se non sbaglio, domani sarà il compleanno di Anna. - Ha nem tévedek, holnap lesz Anna születésnapja.
Possiamo vedere il film, se hai già finito il tema. - Megnézhetjük a filmet, ha befejezted a témát.
Se non ti pesa, portami quel libro, per cortesia. - Ha nem teher neked, hozd ide nekem azt a könyvet, légy szíves.
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!