ONON Plusz

2017. február 28., kedd

ONline olasz - chiaramente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: chiaramente - világosan, tisztán, érthetően, nyilvánvalóan

A mai online olasz példamondataink:
Il nostro professore purtroppo non spiega chiaramente. - A professzorunk sajnos nem magyaráz világosan
Giancarlo, sei chiaramente un ragazzo d'oro. - Giancarlo,  nyilvánvalóan egy “arany ember” vagy.
Adesso possiamo chiaramente vedere le stelle. - Most tisztán láthatjuk a csillagokat.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 27., hétfő

ONline olasz - pertanto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: pertanto - ezért, emiatt, ez okból, tehát

A mai online olasz példamondataink:
Il tempo peggiora, pertanto non partiremo. - Az időjárás rosszabbodik, ezért nem fogunk elutazni.
Il progetto è troppo costoso e non sarà pertanto approvato. - A terv túl költséges, emiatt nem lesz jóváhagyva.
La mostra ha molto successo. Pertanto hanno deciso di prolungarla. - A kiállítás nagyon sikeres. Ezért elhatározták hogy meghosszabbítják.
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 24., péntek

ONline olasz - comunicare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: comunicare - közölni, tudósítani, kommunikálni, értesíteni

Ragozása: io comunico, tu comunichi, lui/lei comunica, noi comunichiamo, voi comunicate, loro comunicano
Participio passato: (avere) comunicato


A mai online olasz példamondataink:
È difficile comunicare con chiunque. - Nehéz bárkivel kommunikálni.
Non ci hanno comunicato la situazione. - Nem tudatták velünk a helyzetet.
Se qualcuno di voi ha dei sospetti, me li comunichi. - Ha valaki közületek gyanakszik, közölje velem.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 23., csütörtök

ONline olasz - testo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: testo - szöveg
Névelővel: il testo, un testo. Többes száma: i testi


A mai online olasz példamondataink:
Questo testo è troppo lungo per un discorso, bisogna tagliarlo. - Ez a szöveg túl hosszú egy beszédnek, meg kell vágni.
Dovevo studiare i testi del seminario per poter superare l'esame. - Meg kellett tanulnom a szemimárium szövegét, hogy le tudjak vizsgázni.
Carla conosce bene i testi di tutte le canzoni di Eros Ramazotti. - Carla jól ismeri Eros Ramazotti minden zeneszámának a szövegét.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 22., szerda

ONline olasz - bene

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk:  bene - jól

A mai online olasz példamondataink:
Come sta, Sig. De Santis? Bene, grazie, cara. - Hogy van De Santis úr? Jól, köszönöm drágám.
Se non facciamo bene questo lavoro, il capo sicuramente si arrabbierà. - Ha nem csináljuk meg jól ezt a munkát, a főnök biztosan mérges lesz.
Fa bene mangiare frutta e verdura. - Jót tesz (egészséges) gyümölcsöt és zöldséget enni.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 21., kedd

ONline olasz - svenire

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: svenire - elájulni
Ragozása: io svengo, tu svieni, lui/lei sviene, noi sveniamo, voi svenite, loro svengono
Participio passato (essere) svenuto


A mai online olasz példamondataink:
Mamma mia, adesso svengo! - Jaj nekem, mindjárt elájulok!
Piero ha paura di svenire sull’autobus, quindi non lo prende mai. - Piero fél, hogy elájul az autóbuszon, ezért soha nem buszozik.
Credo che Michela non avesse mangiato molto per questo è svenuta ieri. - Azt hiszem, hogy Michela nem ehetett sokat, ezért ájult el tegnap.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 20., hétfő

ONline olasz - relazione

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: relazione - kapcsolat
Névelővel: la relazione, una relazione. Többes száma: le relazioni

A mai online olasz példamondataink:
Vorrei che avessimo una relazione completamente onesta. - Azt szeretném, ha teljesen őszinte lenne a kapcsolatunk.
Noi abbiamo ottime relazioni diplomatiche con l’Italia. - Kitűnő diplomáciai kapcsolataink vannak Olaszországgal.
Le relazioni a distanza sono difficili da mantenere a lungo. - A távkapcsolatokat nehéz hosszú ideig fenntartani.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 17., péntek

ONline olasz - su

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: su - -on, -en, -ön, -ra, - re, felé, (prepozíció, pontos fordítása a szövegkörnyezettől függ)

A mai online olasz példamondataink:
Sul tavolo ci sono due bicchieri, me li potresti portare? - Van az asztalon két pohár, idehoznád nekem?
Voglio andare lontanissimo. Magari sulla luna. - Nagyon messze szeretnék menni. Talán a Holdra.
Mi chiedono tutte le informazioni sullo sviluppo di questo progetto. - Az összes információt megkérdezik tőlem ennek a tervnek a fejlesztéséről.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 16., csütörtök

ONline olasz - pidocchio

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: pidocchio - tetű
Névelővel: il pidocchio, un pidocchio. Többes száma: i pidocchi

A mai online olasz példamondataink:
Per fortuna a scuola non abbiamo problemi con i pidocchi. - Szerencsére az iskolában nincs problémánk a tetűkkel.
Mamma, ho trovato i pidocchi. - Mama, tetűket találtam.
Ho appena ucciso un pidocchio. - Most öltem meg egy tetűt.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 15., szerda

ONline olasz - grosso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: grosso - durva, vastag, nagy
Lehetséges alakjai: grosso, grossa, grossi, grosse

A mai online olasz példamondataink:
Questo non è un grosso problema, secondo me. - Ez nem egy nagy probléma szerintem.
Ieri c’era una grossa tempesta. - Tegnap volt egy nagy vihar.
Attenzione con i pezzi grossi, il bambino è ancora piccolo! - Vigyázat a nagy darabokkal, a gyerek még kicsi!

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 14., kedd

ONline olasz - perdersi

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: perdersi - eltévedni, elveszteni, kihagyni
Ragozása: io mi perdo, tu ti perdi, lui/lei si perde, noi ci perdiamo, voi vi perdete, loro si perdono
Participio passato: (essersi) perso

A mai online olasz példamondataink:
Mi sono persa in questa città. - Eltévedtem ebben a városban.
Non allontanatevi troppo, è facile perdersi qui attorno! - Ne távolodjatok el túl messzire, errefelé könnyű eltévedni.
Non ti sei perso niente, il film era bruttissimo. - Nem hagytál ki semmit, a film nagyon rossz volt.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 13., hétfő

ONline olasz - secco

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: secco - száraz
Lehetséges alakjai: secco, secca, secchi, secche


A mai online olasz példamondataink:
Prendiamo una bottiglia di spumante secco. - Vegyünk egy üveg száraz pezsgőt.
Gianfranco ha tosse grassa da due giorni, però mercoledì ancora aveva tosse secca. - Gianfranconak két napja hurutos köhögése van, de szerdán még szárazan köhögött.
Devo usare il burro di cacao, perché ho le labbra secche. - Kakaóvajat kell használnom,mert száraz az ajkam.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 10., péntek

ONline olasz - in

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: in - prepozíció, gyakran a -ba/-be, -ban/-ben ragoknak felel meg.

A mai online olasz példamondataink:
In quante settimane potete finire questo lavoro? - Hány hét alatt tudjátok befejezni ezt a munkát?
Andate in vacanza in questa estate? - Mentek nyaralni ezen a nyáron?
Nella migliore ipotesi arriveremo a casa fra 2 ore. - Két óra múlva érkezünk haza a legjobb esetben.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 9., csütörtök

ONline olasz - umido

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: umido - nedves, párás
Lehetséges alakjai: umido, umida, umidi, umide

A mai online olasz példamondataink:
Le previsioni prevedono tempo più umido per sabato sera. - Az időjárás előrejelzés nedvesebb időt mond szombat estére.
La mia casa è tanto umida perché ogni giorno facciamo la lavatrice e stendiamo i panni dentro. - A házam nagyon párás, mert minden nap mosunk, és bent teregetjük ki a ruhákat.
Preferisco il caldo secco al caldo umido. - A száraz meleget jobban szeretem a párás melegnél.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 8., szerda

ONline olasz - spressore

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: spessore - vastagság, sűrűség
Névelővel: lo spessore, uno spessore. Többes száma: gli spessori

A mai online olasz példamondataink:
Il lavoro dura 4-6 giorni, secondo lo spessore dello strato di legno. -  A munka 4-6 napig tart, a faréteg vastagságától függően.
Bisogna indicare lo spessore del ghiaccio. - Szükséges meghatározni a jég vastagságát.
Lo spessore di questa porta garantisce un totale silenzio. - Ennek az ajtónak a vastagsága garantálja a teljes csendet.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 7., kedd

ONline olasz - alleviare

A mai online olasz szavunk: alleviare - enyhít
Ragozása: io allevio, tu allevi, lui/lei allevia, noi alleviamo, voi allevate, loro alleviano
Participio passato: (avere) alleviato

A mai online olasz példamondataink:
Suonare uno strumento può alleviare lo stress. - Egy hangszeren játszani enyhítheti a stresszt.
Questo sciroppo allevia la tosse. - Ez a szirup enyhíti a köhögést.
Forse uno psicologo potrebbe aiutare Chiara ad alleviare le sue paure. - Talán egy pszichológus tudna segíteni Chiaranak, hogy enyhítse a félelmeit.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!