ONON Plusz

2016. november 30., szerda

ONline olasz - interrogare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: interrogare - kihallgatni, kikérdezni,
Ragozása: io interrogo, tu interroghi, lui/lei interroga, noi interroghiamo, voi interrogate, loro interrogano
Participio passato: (avere) interrogato

A mai online olasz példamondataink:
La polizia deve andare all'ospedale ed interrogare la vittima. - A rendőrségnek a kórházba kell mennie és kihallgatni az áldozatot.
Michele ha interrogato la cameriera dell'albergo. - Misi …. a szálloda pincérnőjét.
La professoressa interroga gli studenti. - A tanárnő kikérdezi a diákokat.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. november 28., hétfő

ONline olasz - tranquillitá

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: tranquillità - nyugodtság, nyugalom
Névelővel: la tranquillitá, una tranquillitá. Többes száma: le tranquillitá
A mai online olasz példamondataink:
Giulio riesce sempre a conservare la tranquillità. - Gyulának mindig sikerül megőriznie a nyugalmát.
Adesso abbiamo bisogno della tranquillità. - Most szükségünk van a nyugalomra.
Sara aveva finalmente la tranquillità e la soddisfazione che meritava. - Saranak végre meglett a nyugalma és az elégedettsége, amit megérdemelt.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. november 14., hétfő

ONON - Őszi szünet

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

Kedves ONON-osok!
November 14-27-ig öszi szünet van az ONON-on.
Egy szép őszi képpel és egy őszi verssel búcsúzunk. A vállalkozó szelleműek kommentben lefordíthatják! :)

Találkozunk november 28-án, hétfőn!

2016. november 11., péntek

ONline olasz - dolcemente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: dolcemente - édesen, gyengéden
A mai online olasz példamondataink:
Mi ha chiamato dolcemente. - Olyan édesen hívott engem.
Mia madre ogni mattina mi sveglia dolcemente. - A mamám minden reggel gyengéden ébreszt fel.
Nessuno mi aveva più preso la mano così dolcemente da molto tempo. - Senki sem fogta meg a kezem ilyen kedvesen hosszú idő óta.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. november 10., csütörtök

ONline olasz - nemenno

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: nemmeno - se, sem

A mai online olasz példamondataink:
Nemmeno tu sai la verità. - Te sem tudod az igazságot.
Tanti mafiosi non sono mai stati arrestati, nemmeno da minorenni. - Nagyon sok maffiózó soha nem volt letartóztatva, kiskorúként sem.
I bambini non dovrebbero guardare la TV nemmeno per un'ora al giorno. - A gyerekeknek nem kellene tévézniük, napi egy órát sem.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!2016. november 9., szerda

ONline olasz- desiderare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: desiderare - kívánni, parancsolni
Ragozása: io desidero, tu desideri, lui/lei desidera, noi desideriamo, voi desiderate, loro desiderano
Paticipio passato: (avere) desiderato
A mai online olasz példamondataink:
Buongiorno, Signora! Desidera qualcosa? - Jó napot Asszonyom! Mit parancsol?
Domani sera potrete mangiare tutto ciò che potete desiderare. - Holnap este mindent ehettek amit csak megkívántok.
Non abbiamo desiderato nient'altro, solo questa casa. E fortunatamente adesso ci abitiamo. - Semmi mást nem kívántunk csak ezt a házat. És szerencsére most itt lakunk.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. november 8., kedd

ONline olasz - tristezza

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: tristezza - szomorúság, szomorú
Névelővel: la tristezza, una tristezza. Többes száma: le tristezze
A mai online olasz példamondataink:
Che tristezza! Questo albergo è bruttissimo e dobbiamo starci una settimana. - Milyen szomorú! Ez a szálloda nagyon csúnya és itt kell lennünk egy hetet.
Abbiamo paura della tristezza e del fallimento. - Félünk a szomorúságtól és a kudarctól.
Devo proteggere mia moglie da tutto, anche dalla tristezza! - Meg kell védenem a feleségem mindentől, a szomorúságtól is!


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. november 7., hétfő

ONline olasz - senza

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: senza - nélkül
A mai online olasz példamondataink:
Mi dispiace, ma senza Paolo non voglio andare alla festa. - Sajnálom, de Pali nélkül nem akarok menni a buliba.
Come si può cucinare senza zucchero? - Hogy lehet főzni cukor nélkül?
Lorenzo gioca alla lotteria, però per fortuna senza esagerare. Lorenzo lottózik, de szerencsére nem esik túlzásba.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. november 4., péntek

ONline olasz - avverso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: avverso - kedvezőtlen
Lehetséges alakjai: avverso, avversa, avversi, avverse
A mai online olasz példamondataink:
Pensiamo agli effetti benefici così come a quelli avversi. - Gondoljunk úgy a jótékony mint  a kedvezőtlen hatására.
La nuova medicina può causare effetti indesiderati avversi. - Az új gyógyszer okozhat nem kívánatos kedvezőtlen hatást.
Io sono avversa alla corruzione. - Idegenkedem a korrupciótól.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!2016. november 3., csütörtök

ONline olasz - temere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: temere - félni
Ragozása: io temo, tu temi, lui/lei teme, noi temiamo, voi temete, loro temono
Participio passato: (avere) temuto
A mai online olasz példamondataink:
Temo che Francesca non sia onesta. - Félek, hogy Franciska nem őszinte.
E' da temere che domani non vinceremo. - Van az a félelem, hogy holnap nem fogunk győzni.
Mia mamma mi diceva sempre: fai il dovere e non temere. - A mamám mindig azt mondta: tedd a kötelességed és ne félj.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. november 2., szerda

ONline olasz - giustamente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: giustamente - helyesen, igazságosan, jogosan
A mai online olasz példamondataink:
Giustamente abbiamo lavato tutti i piatti prima di andare via. - Az összes tányért elmostuk mielőtt elmentünk.
Forse Claudia è giustamente preoccupata, perché non si sa come suo figlio troverà lavoro. - Talán Caludia jogosan aggódik, mert nem tudni, hogy fog munkát találni a fia.
I miei amici sono tutti, giustamente, contrari al divorzio. - A barátaim mind, helyesen válás ellenesek.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!