ONON Plusz

2014. augusztus 29., péntek

ONline olasz - riferirsi

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: riferirsi - hivatkozni, utalni vmire
Ragozása: mi riferisco, ti riferisci, si riferisce, ci riferiamo, vi riferite, si riferiscono
Participio passato: (essere) mi sono riferito

A mai online olasz példamondataink:
Vorrei sapere a quali fatti ti riferisci. - Szeretném tudni, milyen tényre hivatkozol?
Mi riferivo alla frase che aveva detto la professoressa. - Arra a mondatra hivatkoztam, amit a tanárnő mondott.
Il segnale raffigurato si riferisce a tutti i veicoli di larghezza superiore a 2,30 metri. -
A bejelölt jel, mindenkinek  a járművek 2.30 m-es legnagyobb szélességére utal.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. augusztus 28., csütörtök

ONlie olasz - sorpresa

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: sorpresa - meglepetés
Névelővel: la sorpresa, una sorpresa. Többes száma: le sorprese


A mai online olasz példamondataink:
Mio marito mi ha fatto una bella sorpresa. - A férjem egy szép meglepetést csinált nekem.
Il programma di stasera sará una sorpresa. - A ma esti program meglepetés lesz.
Ti piacciono le sorprese o preferisci pianificare tutto? - Szereted a meglepetéseket vagy jobb szeretsz megtervezni mindent?


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. augusztus 27., szerda

ONline olasz - indovinare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: indovinare - kitalál, megfejt
Ragozása: indovino, indovini, indovina, indoviniamo, indovinate, indovinano
Participio passato: (avere) indovinato


A mai online olasz példamondataink:
Indovina, chi ho incontrato stamattina? - Találd ki, kivel találkoztam ma reggel?
Come hai fatto ad indovinare il mio password? - Hogy tudtad kitalálni a jelszavamat?
Riesci ad indovinare di chi sono queste citazioni? - Ki tudod találni, kitől származnak ezek az idézetek?

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az  - Taládki, kivel találkoztam ma reggel?egész heti hozzászólásokat!

2014. augusztus 26., kedd

ONline olasz - simbolo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: simbolo - szimbólum, jelkép
Névelővel: il simbolo, un simbolo. Többes száma: i simboli

A mai online olasz példamondataink:
Come é nato il simbolo del dollaro? - Hogy született a dollár jelképe?
Sai che significano questi simboli? - Tudod, mit jelentenek ezek a szimbólumok?
L'ulivo è il simbolo della pace, dell'armonia, della concordia. - Az olajfa a béke, a harmónia és az összhang jelképe.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. augusztus 25., hétfő

ONline olasz - macchia

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: macchia - folt
Névelővel: la macchia, una macchia. Többes száma: le macchie

A mai online olasz példamondataink:
Hai una macchia viola sulla camicia. - Van egy lila folt az ingeden.
Ho fatto cadere l’olio e ora ci sono delle macchie nere sul pavimento. - Leejtettem az olajat és most fekete foltok vannak a padlón.
Fino a qualche anno fa, questo territorio era solo una macchia bianca sulla mappa geografica. - Néhány évvel ezelőttig ez a terület csak egy fehér folt volt a térképen.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. augusztus 22., péntek

ONline olasz - decidere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: decidere - elhatározni, dönteni
Ragozása: decido, decidi, decide, decidiamo, decidete, decidono
Participio passato: (avere) deciso


A mai online olasz példamondataink:
Cosa prendete? Avete giá deciso? - Mit vesztek (fogyasztotok)? Döntöttetek már?
Non posso decidere quale vestito mettermi. - Nem tudom eldönteni, melyik ruhát vegyem fel.
Domani andremo all’agenzia di viaggia e decideremo dove fare il viaggio di nozze. - Holnap az utazási irodába megyünk és eldöntjük majd, hová menjünk nászútra?
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. augusztus 21., csütörtök

ONline olasz - irrinunciabile

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: irrinunciabile - lemondhatatlan, kihagyhatatlan
Lehetséges alakjai: irrinunciabile, irrinunciabili

A mai online olasz példamondataink:
Questa é un’offerta irrinunciabile. - Ez egy kihagyhatatlan ajánlat.
Perchè una cosa è quasi superflua quando c'è e diventa irrinunciabilequando la perdi? - Mert egy  dolog, ami majdnem felesleges, akkor válik (kihagyhatatlanná) fontossá, mikor elveszíted azt.
Questi sono i cibi irrinunciabili per un’alimentazione corretta. - Ezek az ételek kihagyhatatlanok a tökéletes táplálkozáshoz

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. augusztus 20., szerda

ONline olasz - il 20.agosto - feste

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: il 20 agosto - augusztus 20.


Oggi é il 20 agosto. - Ma augusztus 20.-a van.
Questa é una festa nazionale in Ungheria. - Ez nemzeti ünnep Magyarországon.
Il 20 agosto molti negozi sono chiusi e non si lavora. - Augusztus 20.-án sok üzlet zárva van, nem dolgoznak.
Questa festa nazionale è dedicata al re Santo Stefano I, considerato il fondatore dell’Ungheria. - Ez az ünnep Szent István királyhoz kötődik,  Magyarország alapítójához.
La sera del 20 agosto ci sono dei fuochi artificiali in molte cittá. - Augusztus 20.-a este sok városban van tűzijáték.ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. augusztus 19., kedd

ONline olasz - proprio

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: proprio - saját
Lehetséges alakjai: proprio, propria, propri, proprie

A mai online olasz példamondataink:
Il mio cane si spaventa sempre: ha paura anche dalla propria ombra.  - A kutyám mindig megijed: a saját árnyékától is fél.
Non sono impiegata, ho la mia propria azienda. - Nem vagyok köztisztviselő, saját cégem van.
Ognuno ha i propri difetti. - Mindenkinek megvannak a maga hibái.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. augusztus 18., hétfő

ONline olasz - sottolineare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: sottolineare - aláhúzni, hangsúlyozni, kiemelni
Ragozása: sottolineo, sottolinei, sottolinea, sottolineiamo, sottolineate, sottolineano
Participio passato: (avere) sottolineato


A mai online olasz példamondataink:
Questa é una parola importante, la sottolineo. - Ez egy fontos szó, aláhúzom azt.
Perché é sottolineato questo testo? - Miért van aláhúzva ez a szöveg?
I bambini hanno sottolineato la prima lettera: “A” - A gyerekek aláhúzták az első betűt, az “A”-t.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2014. augusztus 4., hétfő

ONline olasz - vacanze


Ciao a tutti!

Két hétre nyaralni megy az ONON, augusztus 4-15-ig ezt a szép képet fogjátok látni a főoldalon.
Találkozunk augusztus 18-án, addig is jó pihenést, jó nyaralást kívánok mindenkinek!


Ha addig is olaszozni szeretnétek, mazsolázzatok az eddigi több, mint 800 szó között az ONON-on!

2014. augusztus 1., péntek

ONline olasz - domestico

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk:  domestico - háztartási, házi-,
Lehetséges alakjai: domestico, domestica. Többes száma: domestici, domestiche


A mai online olasz példamondataink:
Spendo tanto tempo facendo i lavori domestici. - Annyi időt elvesztegetek a háztartási munkát csinálva.
Quale é il tuo animale domestico preferito? - Melyik a kedvenc háziállatod?
Questi prodotti sono ad uso domestico. - Ezek a termékek házi használatra vannak.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!