ONON Plusz

2018. február 28., szerda

ONline olasz - servire


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: servire - szolgálni, kiszolgálni, 
felszolgálni
Ragozása: io servo, tu servi, egli serve, noi serviamo, voi 
servite, loro servono.
Participio passato: (avere) servito.

A mai online olasz példamondataink:
Attenzione! In quel ristorante non servono sempre cibo fresco, 
te lo sconsiglio di andare. - Vigyázz, abban az étteremben nem 
mindig szolgálnak friss ételt, nem ajánlom.
Oggi dovrai servire solo questi tre tavoli. - Ma csak ezt a három 
asztalt kell kiszolgálnod.
Quando ero giovane servii negli migiori ristoranti del mondo. - Amikor 
fiatal voltam a világ legjobb éttermeiben szolgáltam fel.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. február 27., kedd

ONline olasz - esigere


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: esigere - igényelni, elvárni
Ragozása: io esigo, tu esigi, egli esige, noi esigiamo, voi esigete, 
loro esigono
Participio passato: (avere) esatto

A mai online olasz példamondataink:
Esigo una spiegazione soddisfacente per del Suo 
comportamento. - Egy kielégítő magyarázatot igénylek az 
Ön viselkedésére.
Dovresti imparare come esigere rispetto dagli altri. - Meg kéne 
tanuld hogy hogyan várj el másoktól tiszteletet.
Quando Laura era una bambina, aveva un’insegnante molto 
severa che esigeva molto dalla classe. - Amikor Laura kislány 
volt, a tanítónénije sokat várt el az osztálytól.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. február 26., hétfő

ONline olasz - folle


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: folle - őrült, bolond

A mai online olasz példamondataink:
Ho avuto un’idea folle per ridipingere la cucina. - Egy őrült ötletem 
támadt a konyha kifestéséhez.
Voi non siete dei tipi tanto audaci, come mai quest’avventura folle? - Ti 
nem vagytok nagyon merész típusúak, hogy hogy ez az őrült kaland?
Nella storia di Harry Pottre ci sono dei maghi davvero folli. - Harry 
Potter történetében sok elég bolondos varázsló van.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. február 23., péntek

Online olasz - tempio


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: tempio - templom
Névelővel: il tempio, i tempi.

A mai online olasz példamondataink:
Quando eravamo in Grecia, abbiamo visitato dei tempi antichi. - 
Amikor Görögországban voltunk, megnéztünk több antik templomot.
La chiesa di Santa Sofia a Istanbul è un tempio molto particolare, 
perché nel suo interno c’è una moschea. - A Hagia Szophia 
Istambulban egy nagyon különleges templom, mert a belsejében 
egy mecset található.
Hanno scoperto un tempio romano qualche anno fa nella mia 
città. - Egy antik római templomot találtak a városomban egy 
pár évvel ezelőtt.
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. február 22., csütörtök

ONline olasz - cimitero


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: cimitero - temető
Névelővel: il cimitero, i cimiteri.

A mai online olasz példamondataink:
In tantissimi paesini le chiese sono vicino ai cimiteri. - Nagyon sok 
kis faluban a templom a temető mellett van.
Ogni anno a Ognisanti la gente va nei cimiteri per lasciare fiori 
sulle tombe dei loro cari. - Minden évben a Mindenszentek ünnepén 
az emberek a temetőkbe mennek hogy virágot hagyjanak a szeretteik 
sírján.
Cercando casa ho visto una molto bella dietro il cimitero, l’unica 
problema è che ha un panorama inquietante. - Házat keresve, láttam
egy nagyon szépet a temető mögött, az egyetlen baj hogy a kilátása
félelmetes.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. február 21., szerda

ONline olasz - mandato


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: mandato - megbízás, megbízatás
Névelővel: il mandato, i mandati.

A mai online olasz példamondataink:
La polizia è arrivato con un mandato per poter cercare le prove 
nella casa del sospettatato. - A rendőrség, hogy kereshesse a 
bizonyítékokat a gyanúsított házában, egy házkutatási paranccsal 
érkezett.
Vincenzo spera di ricevere domani il suo nuovo mandato per 
altri 3 anni sullo stesso nave da combattimento. - Vince reméli 
hogy megkapja az új megbízatását másik 3 évre ugyanarra a 
hadihajóra.
Il presidente riceverà dopo le elezioni cinque anni di  
mandato. - A választások után az elnök öt éves megbízatást 
fog kapni.  

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. február 20., kedd

ONline olasz - approfondire


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: approfondire - elmélyíteni, 
kidolgozni
Ragozása: io approfondisco, tu approfondisci, egli approfondisce, 
noi approfondiamo, voi approfondite, loro approfondiscono.
Participio passato: (avere) approfondito.

A mai online olasz példamondataink:
Oggi vorremmo approfondire questo argomento che riguarda 
l’inquinamento. - Ma  ebbe a témába szeretnénk elmerülni, ami 
a szennyeződésről szól.
Per piacere, approfondite questi temi per la prossima 
lezione. - Legyetek szívesek a következő órára dolgozzatok 
ki ezt a témát.
Prima di conoscerti non ho mai voluto approfondire un rapporto 
sentimentale con nessuno. - Mielőtt megismertelek volna soha 
senkivel sem akartam elmélyíteni a kapcsolatomat.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. február 19., hétfő

ONline olasz - ammorbidire

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót 
minden nap!

A mai online olasz szavunk: ammorbidire - enyhíteni, 
lágyítani, meg/puhítani
Ragozása: io ammorbidisco, tu ammorbidisci , egli 
ammorbidisce, noi ammorbidiamo, voi ammorbidete, 
loro ammorbidiscono.
Participio passato: (avere) ammorbidito.

A mai online olasz példamondataink:
Questo balsamo ammorbidisce le mie labbra quando fa tanto 
freddo. - Ez a balzsam megpuhítja az ajkaimat amikor hideg van.
Teresa ha comprato un nuovo tipo di ammorbidente, che  
ammorbidisce i suoi maglioni invernali. - Teréz egy olyan 
új típusú öblítőt vett ami megpuhítja a teli pulóvereit.
Lo shampoo che usa il toelettatore quando lava il mio cane è 
sicuramente molto speciale, perché gli ammorbidisce i peli 
molto. - A sampon amit a kutyakozmetikus használ amikor 
megfürdeti a kutyámat biztosan nagyon különleges, mert 
nagyon megpuhítja a szőrzetét.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. február 16., péntek

ONline olasz - balsamo


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: balsamo - balzsam
Névelővel: il balsamo, i balsami.

A mai online olasz példamondataink:
Oggi sono proprio impazzita, avevo usato prima il balsamo 
e solo dopo lo shampoo. -  Ma tiszta bolond vagyok, előbb 
használtam a balzsamot és csak utána a sampont.
Maria ha provato questo balsamo per i capelli ma le ha fatto 
venire un’allergia. - Mária kipróbálta ezt a balzsamot de 
allergiás tüneteket okozott.
Ho un balsamo per le labbra che me lo fa diventare lisce 
come il velluto. - Van egy olyan ajakbalzsamom ami simává 
tesz mint a bársony.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

2018. február 15., csütörtök

ONline olasz - fondotinta


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: fondotinta - alapozó
Névelővel: il fondotinta, i fondotinta.

A mai online olasz példamondataink:
Impossibile trovare un fondotinta con il colore perfetto alla 
mia pelle, devo sempre mischiarli. - Lehetetlenség tökéletes 
színű alapozót találnom a bőrömhöz, mindig kevernem kell.
Abbiamo comprato un fondotinta bianco, perché ci 
maschereremo da zombi a carnevale. - Fehér alapozót vettünk 
mert zombiknak öltözünk farsangra.
Signorina, questo fondotinta Le fa diventare il viso più 
luminoso. - Kisasszony, ez az alapozó fényesebbé teszi az arcát.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. február 14., szerda

ONline olasz - mascara


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: mascara - szempillaspirál
Névelővel: il mascara, i mascara.

A mai online olasz példamondataink:
Da domani sarà finalmente disponibile il nuovo mascara della 
mia marca preferita. - Holnaptól végre kapható lesz a kedvenc 
márkám új szempillaspirálja.
Che strano il trucco di quella signora; usa matita e mascara 
viola. - De furcsa annak a hölgynek a sminkje; lila szemceruzát 
és szempillaspirált használ.
La mia stilista mi ha consigliato di usare dei mascara che 
aumentano il volume delle ciglia. - A stilisztám azt ajánlotta 
hogy olyan szempillaspirált használjak ami megnöveli a 
szempilláim vastagságát.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. február 13., kedd

ONline olasz - rossetto


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: rossetto - rúzs
Névelővel: il rossetto, i rossetti.

A mai online olasz példamondataink:
La tua figlia ha dipinto il muro con il rossetto. - A lányod kifestette 
a falat a rúzsoddal.
Signora, gradisce provare i nostri nuovi rossetti? - Asszonyom, 
szeretné kipróbálni az új rúzsainkat?
Questo rossetto ha lo stesso colore del mio vestito. - Ennek a 
rúzsnak ugyanolyan színe van mint a ruhámnak.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. február 12., hétfő

ONline olasz - pelato


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: pelato - kopasz

A mai online olasz példamondataink:
Lo Sphynx è una razza di gatto totalmente pelato. - A Sphynx 
egy teljesen kopasz macskafaj.
In certi paesi gli uomini perdono i capelli molto presto, 
diventano pelati prima di trenta anni. - Egyes országokban 
korán kezd el hullani a férfiak haja, harminc év előtt kopasszá válnak.
Certi uomini stanno molto meglio pelati, che con i capelli. - 
Bizonyos férfiak sokkal jobban néznek ki kopaszon mint hajjal.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!