ONON Plusz

2017. január 31., kedd

ONline olasz - sollevare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: sollevare - felemel, felvesz, felvet
Ragozása: io sollevo, tu sollevi, lui/lei solleva, noi solleviamo, voi sollevate, loro sollevano
Participio passato: (avere) sollevato

A mai online olasz példamondataink:
Mi sento fortissima, potrei sollevare una macchina. - Nagyon erősnek érzem magam, fel tudnék emelni egy kocsit.
Davide ieri alla riunione ha sollevato un problema interessante. - Dávid tegnap a gyűlésen felvetett egy érdekes problémát.
Le tue parole mi hanno molto sollevato. - A szavaid nagyon feldobtak engem.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. január 30., hétfő

ONline olasz - furioso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: furioso - dühös
Lehetséges alakjai: furioso, furiosa, furiosi, furiose

A mai online olasz példamondataink:
È ancora furioso per essere stato cacciato. - Még mindig dühös, amiért elkergettek.
I Bertolucci saranno furiosi quando scopriranno cosa hanno fatto i loro vicini. - A Bertolucci család dühös lesz, mikor felfedezi, mit csináltak a szomszédaik.
Chiara è un po' furiosa con me da ieri. - Chiara egy kicsit dühös rám tegnap óta.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. január 27., péntek

ONline olasz - suono

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: suono - hang
Névelővel: il suono, un suono. Többes száma: i suoni


A mai online olasz példamondataink:
Questo strano suono mi fa impazzire. - Ez a furcsa hang megőrjíít.
Flora ama il suono dell’oboe. - Flóra szereti az oboa hangját.
Sento musica e suoni di risate. - Zenét és a nevető hangokat hallok.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. január 26., csütörtök

ONline olasz - parecchio

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: parecchio - sok
Lehetséges alakjai: parecchio, parecchia, parecchi, parecchie

A mai online olasz példamondataink:
Parecchi sono venuti alla festa. - Sokan eljöttek az ünnepségre.
Ho parecchio da fare, non mi disturbare per favore! - Sok dolgom van, ne zavarj légy szíves!
Mi avete fatto parecchie domande a cui non riesco a rispondere. - Sok olyan kérdést tettetek fel nekem, amire nem tudok válaszolni.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. január 25., szerda

ONline olasz - di

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: di - -ból, -ből, -ról, -ről, -i, -nak a,- nek a, (birtokviszonyt és egyéb kapcsolatokat kifejező prepozíció)

A mai online olasz példamondataink:
Di dove sei? Sono di Siracusa. Honnan valósi vagy? Siracusa-i vagyok (Siracusa-ból való)
I miei genitori sono del 1959. - A szüleim 1959-esek. (‘59-ben születtek)
Questa sedia è fatta di un materiale molto resistente. - Ez a szék egy nagyon ellenálló anyagból készült.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. január 24., kedd

ONline olasz - meritare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: meritare - érdemelni, megérdemelni
Ragozása: io merito, tu meriti, lui/lei merita, noi meritiamo, voi meritate, loro meritano
Participio passato: (avere) meritato

A mai online olasz példamondataink:
Siete voi a meritare un applauso per il vostro bellissimo lavoro. - Ti érdemeltek egy tapsot a gyönyörű munkátokért.
Non merito nessun riconoscimento per quel progetto. - Semmilyen elismerést nem érdemlek azért a tervért.
Avete meritato questo premio secondo me. - Szerintem megérdemeltétek ezt a díjat.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. január 23., hétfő

ONline olasz - stesso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: stesso - ugyanaz, maga
Lehetséges alakjai: stesso, stessa, stessi, stesse

A mai online olasz példamondataink:
Questo è lo stesso lavoro che ha fatto Fabrizio. - Ez ugyanaz a munka, amit Fabrizio csinált.
È difficile essere te stesso quando qualcuno ti guarda. - Nehéz önmagad lenni, ha valaki néz téged.
Compriamo la stessa macchina che hanno i nostri vicini. - Ugyanazt a kocsit vesszük meg, ami a szomszédainknak van.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. január 20., péntek

ONline olasz - attenzione

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: attenzione - figyelem
Névelővel: l’attenzione, un’attenzione Többes száma: le attenzioni


A mai online olasz példamondataink:
Devo ottenere la loro attenzione, ma ho paura di non riuscirci. - El kell érnem, hogy figyeljenek rám, de félek, hogy nem fog sikerülni.
Michele, dovresti fare più attenzione al tuo lavoro! - Michele, több figyelmet kéne fordítanod  a munkádra.
Chi non vuole amore e attenzioni? - Ki nem akar szeretetet és figyelmet?


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. január 19., csütörtök

ONlline olasz - dolore

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: dolore - fájdalom
Névelővel: il dolore, un dolore. Többes száma: i dolori


A mai online olasz példamondataink:
Prendi questo, allevierà il dolore. - Vedd be ezt, enyhíteni fogja a fájdalmat.
Non voglio sminuire il tuo dolore, ma secondo me ti lamenti troppo. - Nem akarom lebecsülni a fájdalmadat, de szerintem túl sokat panaszkodsz.
Se ti tornano i dolori al petto, devi chiamare il dottore immediatamente. - Ha visszatér a mellkasi fájdalmad, sürgősen hívnod kell az orvost.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. január 18., szerda

ONline olasz - improvviso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: improvviso - váratlan, váratlanul, hirtelen
Lehetséges alakjai: improvviso, improvvisa, improvvisi, improvvise

A mai online olasz példamondataink:
È molto strano come si comporta Giorgio ultimamente,  è un cambiamento improvviso. - Nagyon furcsa, ahogy Giorgio az utóbbi időben  viselkedik, hirtelen megváltozott.
Ieri abbiamo visto un temporale improvviso. - Tegnap egy hirtelen zivatart láttunk.
Siccome la sua visita è stata improvvisa, non eravamo preparati. -  Mivel a látogatása váratlan volt, nem voltunk rá felkészülve.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. január 17., kedd

ONline olasz - investigare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk:  investigare - kutatni, nyomozni
Ragozása: io investigo, tu investighi, lui/lei investiga, noi investighiamo, voi investigate, loro investigano
Participio passato: (avere) investigato

A mai online olasz példamondataink:
Un detective deve investigare, raccogliere informazioni e fornire prove. - Egy detektívnek nyomoznia kell, információkat gyűjteni és bizonyítékokat szolgáltatni..
Volevo sapere più dettagli di Maria Pia, quindi ho investigato la sua storia famigliare. - Több részleteket akartam tudni Maria Pia-ról, tehát kinyomoztam a családi történetét.
Con i miei colleghi investighiamo nella stessa direzione. - A kollégáimmal azonos irányban kutatunk.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!

Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. január 16., hétfő

ONline olasz - benedetto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: benedetto - áldott
Lehetséges alakjai: benedetto, benedetta, benedetti, benedette

A mai online olasz példamondataink:
"Sia benedetto il nome del signore." - “Áldott legyen az Úr neve!”
Non c'è dubbio che tu sei stato benedetto. - Semmi kétség, hogy áldott voltál.
Vedendo i poveri del mondo, mi sento benedetta di esser nata in Europa. - Látva a világ szegényeit, áldottnak érzem magam, hogy Európában születtem.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!