ONON Plusz

2016. október 28., péntek

ONline olasz - rigido

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: rigido - merev, kemény, rideg
Lehetséges alakjai: rigido, rigida, rigidi, rigide
A mai online olasz példamondataink:
Dobbiamo comprare un nuovo disco rigido. - Egy új merevlemezt kell vennünk.
Forse siamo un po' rigidi, ma questa è l’unica strada che ci sembra giusta. - Talán egy kicsit merevek vagyunk. de ez az egyedüli út, ami helyesnek tűnik.
Sei troppo legato ai tuoi rigidi programmi. - Túl kötődsz a merev programjaidhoz.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 27., csütörtök

ONline olasz - per

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: per - számára, részére, valamiért
A mai online olasz példamondataink:
Per chi hai comprato questi bei fiori? - Kinek vetted ezeket a szép virágokat?
Non ho tanta esperienza, per cui ho un' po di paura. - Nincs sok tapasztalatom, ezért egy kicsit félek.
Per poter parlare bene in italiano, dobbiamo scrivere delle frasi su ONON. :) - Azért hogy jól tudjunk olaszul beszélni, mondatokat kell írnunk az ONON-ra! :)

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 26., szerda

ONline olasz - individuale

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: individuale - egyéni, személyes
Lehetséges alakjai: individuale, individuali
A mai online olasz példamondataink:
Questo è un gioco individuale. - Ez egy egyéni játék.
I nostri dati individuali vengono considerati confidenziali. - A személyes adatainkat bizalmasnak tekintik.
Secondo uno studio il gusto è una preferenza individuale che dipende dalle proprie esperienze familiari e culturali. - Egy tanulmány szerint az ízlés olyan egyéni preferencia, ami függ a családi és kulturális élményektől.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 25., kedd

ONline olasz - puzza

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: puzza - bűz
Névelővel: la puzza, una puzza
A mai online olasz példamondataink:
Ma che è questa puzza? Sento qualcosa di bruciato. - De hát mi ez a bűz? Úgy érzem, valami ég.
Il supermercato ha una mostruosa puzza di pesce. - Az áruháznak szörnyű halszaga van.
Da quando uso il profumo per auto, non sento più nessuna puzza. - Amióta ezt az autó illatosítót használomm semmiféle rossz szagot (bűzt) nem érzek.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 24., hétfő

ONline olasz - pianificare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: pianificare - eltervezni, megtervezni, tervezni
Ragozása: io pianifico, tu pianifichi, lui/lei pianifica, noi pianifichiamo, voi pianificate, loro pianificano
Participio passato: (avere) pianificato
A mai online olasz példamondataink:
Dobbiamo pianificare come fare con la costruzione. - El kell terveznünk, hogy csináljuk az építkezést.
Qualcuno ha pianificato e finanziato l'intera operazione. - Valaki megtervezte és finanszírozta az egész műveletet.
Pianifichiamo questo progetto da due anni. - Két éve tervezzük ezt a projektet.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 21., péntek

ONline olasz - regalare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: regalare - ajándékozni
Ragozása: io regalo, tu regali, lui/lei regala, noi regaliamo, voi regalate, loro regalano
participio passato: (avere) regalato
A mai online olasz példamondataink:
Non so cosa regalare al compleanno di mio padre. - Nem tudom mit ajándékozzak az apukám születésnapjára.
Ci hanno regalato una lampada bellissima. - Egy gyönyörű lámpát ajándékoztak nekünk.
Regalate un libro a Michele, perché a lui piace tanto leggere. - Ajándékozzatok egy könyvet Misinek, mert nagyon szeret olvasni.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 20., csütörtök

ONline olasz - mentre

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: mentre - amíg, mialatt, miközben, míg
A mai online olasz példamondataink:
Mentre stavo guidando, è suonato il mio cellulare. - Miközben vezettem, csörgött a mobilom.
Mentre Livia lavora, preferisce non parlare con nessuno. - Lívia miközben dolgozik, nem szeret senkivel se beszélni.
I bambini hanno urlato tutta la sera, mentre io volevo vedere la partita. - A gyerekek egész este üvöltöztek, miközben én a meccset akartam nézni.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 19., szerda

ONline olasz - notaio

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: notaio - jegyző
Névelővel: il notaio, un notaio. Többes száma: i notai
A mai online olasz példamondataink:
Sì, il notaio ha detto che è tutto mio. - Igen, a jegyző mondta, hogy minden az enyém.
Guadadnano bene i notai? - Jól keresnek a jegyzők?
Sono andati da un notaio a firmare le carte. - Elmentek egy jegyzőhöz aláírni a papírokat.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 18., kedd

ONline olasz - cosa / che cosa

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: cosa/che cosa - kérdő névmásként: mi? mit? mik? miket?

A mai online olasz példamondataink:
Cosa fai domani sera? - Mit csinálsz holnap este?
Che cosa avete detto ieri al dottore? - Mit mondtatok tegnap az orvosnak?
Cosa pensi del nostro rapporto? - Mit gondolsz a kapcsolatunkról?  
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 17., hétfő

ONline olasz - reale

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: reale - valódi, valóságos, királyi
Lehetséges alakjai: reale, reali
A mai online olasz példamondataink:
Purtroppo questo è un problema reale. - Sajnos ez egy valós probléma.
La famiglia reale britannica è molto amata in tutto il mondo. - Az angol királyi családot az egész világon szeretik.
Vogliamo essere informate sui reali rischi delle missioni. - Szeretnénk tájékozódni a küldetés valódi kockázatairól.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 14., péntek

ONline olasz - ormai

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: ormai - most már, már, immár
A mai online olasz példamondataink:
È ormai da 30 anni che ci siamo sposati. - Immár 30 éve hogy összeházasodtunk.
Ormai tutti sono andati a casa. - Most már mindenki hazament.
Non ricordo nemmeno il testo originale ormai. - Már nem is emlékszem az eredeti szövegre.
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 13., csütörtök

ONline olasz - numeroso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: numeroso - számos, számtalan
Lehetséges alakjai: numeroso, numerosa, numerosi, numerose
A mai online olasz példamondataink:
Che bella famiglia numerosa! - Milyen szép nagy (számos) család!
Questi numerosi compiti mi fanno impazzire! - Ez a számtalan feladat megőrjít!
A Budapest ci sono numerose terme. - Budapesten számtalan gyógyfürdő van.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 12., szerda

ONline olasz - ansia

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: ansia - aggodalom, aggódás, szorongás
Névelővel: l’ansia, un’ansia. Többes száma: le ansie
A mai online olasz példamondataink:
Avevo appena finito di fare la doccia, quando ha suonato il postino che aspettavo con ansia. - Éppen befejeztem a zuhanyozást, amikor csengetett a postás, akit aggódva vártam.
Non vivere con l'ansia, la vita è bella! - Ne élj szorongásokkal, az élet szép!
Sentiamo sempre tanta ansia da prestazione al lavoro. - Mindig annyi szorongást érzünk a munkahelyi teljesítménytől.
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 11., kedd

ONline olasz - toccare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: toccare - érinteni, hozzáérni valamihez
Ragozása: io tocco, tu tocchi, lui/lei tocca, noi tocchiamo, voi toccate, loro toccano
Participio passato: (avere) toccato
A mai online olasz példamondataink:
Non mi toccare, par favore! - Kérlek, ne érj hozzám!
Se tocchi la palla, vinco io. - Ha megérinted a labdát, én győzők.
Quando Luisa ha saputo di avere avuto una borsa di studio per il Canada, ha toccato il cielo con un dito. - Mikor Luisa megtudta, hogy nyert egy ösztöndíjat Kanadába, felugrott örömében (megérintette az ujjával  az eget :))


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 10., hétfő

ONline olasz - fedele

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: fedele - hűséges, hű, hívő
Lehetséges alakjai: fedele, fedeli
A mai online olasz példamondataink:
Posso dirgli tutti i miei segreti, perché è fedele come un cane. - Elmondhatom neki minden titkomat, mert hűséges mint egy kutya.
Non sei mai stato fedele ai tuoi ideali. - Soha nem voltál hű az elképzeléseidhez.
Il cristianesimo è la religione più diffusa, con circa 2,5 miliardi di fedeli in tutto il mondo. - A kereszténység a legnagyobb vallás, körülbelül 2.5 milliárd hívővel az egész világon.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. október 7., péntek

ONline olasz - nonostante

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: nonostante - annak ellenére
A mai online olasz példamondataink:
Nonostante i problemi di salute, mio zio fuma sempre. - Az egészségügyi problémái ellenére, a nagybátyám még mindig cigizik.
Quest’anno andiamo in vacanza, nonostante le difficoltà economiche. - Ebben az évben nyaralni megyünk, a gazdasági nehézségek ellenére.
E' stato difficile, ma alla fine la mia squadra ha vinto nonostante le circostanze avverse. - Nehéz volt, de a végén a csapatom nyert, a kedvezőtlen körülmények ellenére.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!