ONON Plusz

2018. március 19., hétfő

ONline olasz - educazione


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: educazione - nevelés, oktatás, 
képzés
Névelővel: l’educazione, le educazioni.

A mai online olasz példamondataink:
Mamma, oggi non abbiamo fatto l’educazione fisica. - Anya, 
ma nem volt tornaóra.
Secondo certi professori l’educazione dei figli è il lavoro 
solamente dei genitori. - Bizonyos professzorok szerint a 
nevelés csak a szülők feladata.
Veronica ha ricevuto un’educazione molto buona da bambina, 
ora è una persona ordinata e felice. - Veronika nagyon jó 
nevelést kapott gyermekkorában, ma egy rendezett és boldog 
ember.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 16., péntek

ONline olasz - furbo


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: furbo - ravasz, agyafúrt

A mai online olasz példamondataink:
Non fare la furba, ti scopriranno! - Ne csalj, rá fognak jönni mit 
tettél!
Andrea è furbo come un volpe. - András olyan ravasz mint egy 
róka.
Avevo detto a mia madre che andavo da un’amica, invece sono 
andato in giro con gli amici, non mi ha mai scoperto, ero davvero 
furbo. - Azt mondtam anyukámnak hogy egy bartnőmhöz megyek, 
viszont tettünk egy kört a barátokkal, sohase jött rá, igazán 
agyafúrt voltam.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 14., szerda

ONline olasz - mentire


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: mentire - hazudni
Ragozása: io mento, tu menti, egli mente, noi mentiamo, voi 
mentite, loro mentono.
Participio passato: (avere) mentito.

A mai online olasz példamondataink:
Mi stai mentendo da anni, non ti sopporto più, ti lascio! - Évek óta 
hazudsz nekem, nem bírlak már elviselni, elhagylak!
Buon sangue non mente. - Az alma nem esik messze a fájától. 
(Proverbio - Közmondás)
Fabrizio mente spesso ai suoi amici, gli racconta delle storie 
false. - Fabríciusz sűrűn hazudik a barátainak, hamis 
történeteket mesél nekik.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 13., kedd

ONline olasz - ricaricare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: ricaricare - feltölteni
Ragozása: io ricarico, tu ricarichi, egli ricarica, noi ricarichiamo, 
voi ricaricate, loro ricaricano.
Participio passato: (avere) ricaricato.

A mai online olasz példamondataink:
Buongiorno, vorrei ricaricare elettronicamente il mio cellulare. - Jó 
napot, szeretném elektronikusan feltölteni a telefonomat.
Potresti, per piacere, ricaricare il sapone liquido in bagno? - 
Feltöltenéd, légyszíves, a folyékony szappant a fürdőszobában?
Se hai ricaricato il tuo conto fammi un bonifico di 300 euro. - Ha 
feltöltötted a számládat utalj át 300 eurót.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 12., hétfő

ONline olasz - raffigurare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: raffigurare - ábrázolni, 
megtestesíteni, képviselni
Ragozása: io raffiguro, tu raffiguri, egli raffigura, noi raffiguriamo, 
voi raffigurate, loro raffigurano.
Participio passato: (avere) raffigurato.

A mai online olasz példamondataink:
Questo meraviglioso quadro raffigura un’alba splendida. - Ez a 
gyönyörű festmény egy csodálatos napkeltét ábrázol.
Quell’attore non è bravo, non raffigura per niente il personaggio 
che dovrebbe. - Az a színész nem ügyes, egyáltalán nem 
testesíti meg a szerepet amelyet kellene.
Nel vostro disegno provate raffigurare i vostri genitori. - A 
rajzotokban a szüleiteket próbáljátok ábrázolni.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 9., péntek

ONline olasz - fingere


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: fingere - színlelni, tettetni.
Ragozása: io fingo, tu fingi, egli finge, noi fingiamo, voi fingete, 
loro fingono.
Participio passato: (avere) finto.

A mai online olasz példamondataink:
Veronica ha finto per tutto il viaggio, ha detto che si divertiva, 
invece dopo ci ha raccontato che si annoiava tantissimo. - Veronika 
az egész úton színlelt, azt mondta hogy jól szórakozott, viszont 
később elmesélte hogy nagyon unatkozott.
Non fingere! Sii più onesto! - Ne színlelj! Légy becsületesebb!
Amore mio, domani verrò dormire da te, la mia migliore amica ha 
detto che fingerà se mia madre la chiama. - Szerelmem, holnap 
jövök hozzád aludni, a legjobb barátnőm azt mondta hogy színlelni 
fog ha anyukám felhívja.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 8., csütörtök

ONline olasz - visualizzare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: visualizzare - láthatóvá tenni, 
elképzelni, megjeleníteni
Ragozása: io visualizzo, tu visualizzi, egli visualizza, noi 
visualizziamo, voi visualizzate, loro visualizzano.
Participio passato: (avere) visualizzato.

A mai online olasz példamondataink:
Non ho visto ieri il tuo messaggio, perché il mio cellulare non 
lo visualizzava. - Nem láttam tegnap az üzenetedet mert a 
telefonom nem jelenítette meg..
Sono così eccitata per il matrimonio di mio fratello, riesco 
 visualizzare nei miei sogni come sarà. - Nagyon izgulok a 
bátyám esküvőjéért, az álmaimban el tudom képzelni milyen 
lesz.
Ho condiviso un articolo interessante sul social, riesci  
visualizzare? - Megosztottam egy érdekes cikket a közösségi 
oldalon, meg tudod jeleníteni?

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 7., szerda

ONline olasz - spegnere


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: spegnere - lekapcsolni, eloltani
Ragozása: io spengo, tu spegni, egli spegne, noi spegniamo, voi 
spegnete, loro spengono.
Participio passato: (avere) spento.

A mai online olasz példamondataink:
Per favore, spegni la tv dopo che hai finito di guardare quel 
film. - Légyszíves kapcsold le a TV-t miután befejezted nézni 
azt a filmet.
Aveva spento la luce, ma hanno suonato e doveva 
riaccendere. - Lekapcsolta a villanyt, de csöngettek és vissza 
kellett kapcsolnia.
I vigili del fuoco hanno fatto un lavoro fantastico, hanno  
spento le fiamme in tempo. - A tűzoltók fantasztikus 
munkát végeztek, időben eloltották a lángokat.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!

2018. március 6., kedd

ONline olasz - scienza


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: scienza - tudomány
Névelővel: la scienza, le scienze.

A mai online olasz példamondataink:
Hai fatto i compiti di scienze? - Megcsináltad a környezetismeret 
házifeledatot?
La vicina di mia mamma studia scienze della comunicazione. - 
Anyukàm szomszédja kommunikáció tudományt tanul.
Conosco una cantante che ha la laurea di fisica, lei adora la  
scienza dell’accustica. - Ismerek egy énekesnőt aki fizikából 
diplomázott, imádja az akusztika tudományát.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 5., hétfő

ONline olasz - apprendere


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: apprendere - tanulni, felfogni
Ragozása: io apprendo, tu apprendi, egli apprende, noi 
apprendiamo, voi apprendete, loro apprendono.
Participio passato: (avere) appreso.

A mai online olasz példamondataink:
Hai riuscito apprendere tutto quello che ti hanno spiegato al 
corso? - Képes voltál felfogni mindent amit a kurzuson magyaráztak?
Questo bambino ha seri problemi di apprendere quelloché 
spiega la maestra. - Ennek a kisfiúnak komoly problémát okoz 
hogy felfogja amit a tanár magyaráz.
Certe cose apprendo facilmente, invece altre non capisco 
proprio. - Bizonyos dolgokat könnyen megtanulok, másokat 
viszont egyártalán nem értem.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 2., péntek

ONline olasz - letteratura


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: letteratura - irodalom
Névelővel: la letteratura, le letterature.

A mai online olasz példamondataink:
Francesco per la sua tesi ha lavorato sul suo argomento preferito, 
la letteratura francese del XVII (diciasettesimo) secolo. - Ferenc 
az egytemi szakdolgozatához a kedvenc témakörével foglalkozott, a 
17. századi francia irodalommal.
Maria sta cercando il reparto della letteratura moderna in 
biblioteca. - Mária éppen a modern irodalom részleget keresi a 
könyvtárban.
Vincenzo ha completato la sua ricerca di un’anno sulla letteratura  
antica romana nell’Università di Bologna. - Vince befejezte az egy 
éves kutatását az antik romai irodalomról a Bolognai Egyetemen.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 1., csütörtök

ONline olasz - geografia


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: geografia - földrajz
Névelővel: la geografia, le geografie.

A mai online olasz példamondataink:
Ho letto nella pagella di Cristian, che ha preso solo un sei in  
geografia. - Krisztián bizonyítványában olvastam hogy földrajzból 
csak hatost kapott.
La geografia è molto più che la cartografia o la topografia. - A 
földrajz sokkal több mint a térképészet vagy topográfia.
La geografia è la scienza che studia la Terra. - A földrajz az a 
tudományág amely a Földet tanulmányozza.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!