ONON Plusz

2017. március 23., csütörtök

ONline olasz - corretto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: corretto - helyes, hibátlan, korrekt
Lehetséges alakjai: corretto, correta, corretti, corrette

A mai online olasz példamondataink:
Un caffè corretto, per favore! - Egy caffé correto-t legyen szíves! (kávé egy kis likőrrel)
Elena non è mai stata corretta con me. - Elena sosem volt korrekt velem.
Tutti gli esercizi che hai fatto sono corretti. - Minden feladat, amit megcsináltál, hibátlan.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 22., szerda

ONline olasz - completamente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: completamente - teljesen, kompletten

A mai online olasz példamondataink:
Sei completamente idiota, nessuno si comporta così! - Teljesen idióta vagy, senki sem viselkedik így!
Questo progetto è completamente diverso da quello che pensavo. - Ez a terv teljesen különböző attól, amit kigondoltam.
Se fossi libera, avrei completamente un’altra vita. - Ha szabad lennék, teljesen más életem lenne.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat

2017. március 21., kedd

ONline olasz - dividere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: dividere - elosztani megosztani, osztani, elkülöníteni
Ragozása: io divido, tu dividi, lui/lei divide, noi dividiamo voi dividete, loro dividono
Többes száma: (avere) diviso


A mai online olasz példamondataink:
Non riesco a dividere la bugia dalla verità. - Nem tudom elkülöníteni az igazságot a hazugságtól.
Dividi bene i progetti, per poter fare bene il tuo lavoro! - Oszd el jól a terveket, hogy jól meg tudd csinálni a munkád.
La politica purtroppo ha diviso tantissime famiglie. - A politika sajnos sok családot megosztott.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 20., hétfő

ONline olasz - virtú

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: virtù - erény
in virtú di - vmi által, vminél fogva
Névelővel: la virtú, una virtú. Többes száma: le virtú


A mai online olasz példamondataink:
Ci sono tante virtù che ammiro nell'essere umano. - Nagyon sok erény van, amit csodálok az emberi lényben.
Bisogna fare di necessità virtù. - Szükségből erényt kell kovácsolni.
Anna ha ricevuto questo lavoro in virtù dell’aiuto di Maria. - Anna ezt a munkát Mária segítsége által kapta meg.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 3., péntek

ONline olasz - spingere

1348
ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: spingere - tolni, nyomni, lökni
Ragozása: io spingo, tu spingi, lui/lei spinge, noi spingiamo, voi spingete, loro spingono
Participio passato: (avere) spinto

A mai online olasz példamondataink:
Non mi spingere, sennò cascherò. - Ne lökjél, mert elesek.
Hai iniziato che volevi fare il pittore ma tuo padre ti ha spinto nell'azienda di famiglia. - Úgy kezdted, hogy festő akartál lenni, de az apukád betett téged a családi vállalkozásba.
Loro spingono dall'altro lato, tu tiri da questo. - Ők a másik oldalról tolnak, te innen húzol.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 2., csütörtök

ONline olasz - cortese

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: cortese - udvarias
Lehetséges alakjai: cortese, cortesi

A mai online olasz példamondataink:
Piero è sempre stato cortese con me. - Piero mindig nagyon udvarias volt velem.
Questi bambini cortesi hanno ricevuto buona educazione. - Ezek az udvarias gyerekek jó nevelést kaptak.
Non sei troppo cortese se ti comporti così. - Nem vagy túl udvarias, ha így viselkedsz.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. március 1., szerda

ONline olasz - tipo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: tipo - típus
Névelővel: il tipo, un tipo,. Többes száma: i tipi

A mai online olasz példamondataink:
Che tipo è quel Marco? Ogni settimana lo vedo con una donna nuova. - Milyen típus az a Marco? Minden héten egy új nővel látom öt.
Questi tipi di pasta non mi piacciono. - Ezeket a típusú tésztákat nem szeretem.
Quale tipo preferisci? - Melyik típust szereted?


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 28., kedd

ONline olasz - chiaramente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: chiaramente - világosan, tisztán, érthetően, nyilvánvalóan

A mai online olasz példamondataink:
Il nostro professore purtroppo non spiega chiaramente. - A professzorunk sajnos nem magyaráz világosan
Giancarlo, sei chiaramente un ragazzo d'oro. - Giancarlo,  nyilvánvalóan egy “arany ember” vagy.
Adesso possiamo chiaramente vedere le stelle. - Most tisztán láthatjuk a csillagokat.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 27., hétfő

ONline olasz - pertanto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: pertanto - ezért, emiatt, ez okból, tehát

A mai online olasz példamondataink:
Il tempo peggiora, pertanto non partiremo. - Az időjárás rosszabbodik, ezért nem fogunk elutazni.
Il progetto è troppo costoso e non sarà pertanto approvato. - A terv túl költséges, emiatt nem lesz jóváhagyva.
La mostra ha molto successo. Pertanto hanno deciso di prolungarla. - A kiállítás nagyon sikeres. Ezért elhatározták hogy meghosszabbítják.
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 24., péntek

ONline olasz - comunicare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: comunicare - közölni, tudósítani, kommunikálni, értesíteni

Ragozása: io comunico, tu comunichi, lui/lei comunica, noi comunichiamo, voi comunicate, loro comunicano
Participio passato: (avere) comunicato


A mai online olasz példamondataink:
È difficile comunicare con chiunque. - Nehéz bárkivel kommunikálni.
Non ci hanno comunicato la situazione. - Nem tudatták velünk a helyzetet.
Se qualcuno di voi ha dei sospetti, me li comunichi. - Ha valaki közületek gyanakszik, közölje velem.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 23., csütörtök

ONline olasz - testo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: testo - szöveg
Névelővel: il testo, un testo. Többes száma: i testi


A mai online olasz példamondataink:
Questo testo è troppo lungo per un discorso, bisogna tagliarlo. - Ez a szöveg túl hosszú egy beszédnek, meg kell vágni.
Dovevo studiare i testi del seminario per poter superare l'esame. - Meg kellett tanulnom a szemimárium szövegét, hogy le tudjak vizsgázni.
Carla conosce bene i testi di tutte le canzoni di Eros Ramazotti. - Carla jól ismeri Eros Ramazotti minden zeneszámának a szövegét.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 22., szerda

ONline olasz - bene

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk:  bene - jól

A mai online olasz példamondataink:
Come sta, Sig. De Santis? Bene, grazie, cara. - Hogy van De Santis úr? Jól, köszönöm drágám.
Se non facciamo bene questo lavoro, il capo sicuramente si arrabbierà. - Ha nem csináljuk meg jól ezt a munkát, a főnök biztosan mérges lesz.
Fa bene mangiare frutta e verdura. - Jót tesz (egészséges) gyümölcsöt és zöldséget enni.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 21., kedd

ONline olasz - svenire

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: svenire - elájulni
Ragozása: io svengo, tu svieni, lui/lei sviene, noi sveniamo, voi svenite, loro svengono
Participio passato (essere) svenuto


A mai online olasz példamondataink:
Mamma mia, adesso svengo! - Jaj nekem, mindjárt elájulok!
Piero ha paura di svenire sull’autobus, quindi non lo prende mai. - Piero fél, hogy elájul az autóbuszon, ezért soha nem buszozik.
Credo che Michela non avesse mangiato molto per questo è svenuta ieri. - Azt hiszem, hogy Michela nem ehetett sokat, ezért ájult el tegnap.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 20., hétfő

ONline olasz - relazione

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: relazione - kapcsolat
Névelővel: la relazione, una relazione. Többes száma: le relazioni

A mai online olasz példamondataink:
Vorrei che avessimo una relazione completamente onesta. - Azt szeretném, ha teljesen őszinte lenne a kapcsolatunk.
Noi abbiamo ottime relazioni diplomatiche con l’Italia. - Kitűnő diplomáciai kapcsolataink vannak Olaszországgal.
Le relazioni a distanza sono difficili da mantenere a lungo. - A távkapcsolatokat nehéz hosszú ideig fenntartani.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 17., péntek

ONline olasz - su

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: su - -on, -en, -ön, -ra, - re, felé, (prepozíció, pontos fordítása a szövegkörnyezettől függ)

A mai online olasz példamondataink:
Sul tavolo ci sono due bicchieri, me li potresti portare? - Van az asztalon két pohár, idehoznád nekem?
Voglio andare lontanissimo. Magari sulla luna. - Nagyon messze szeretnék menni. Talán a Holdra.
Mi chiedono tutte le informazioni sullo sviluppo di questo progetto. - Az összes információt megkérdezik tőlem ennek a tervnek a fejlesztéséről.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!