ONON Plusz

2017. február 20., hétfő

ONline olasz - relazione

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: relazione - kapcsolat
Névelővel: la relazione, una relazione. Többes száma: le relazioni

A mai online olasz példamondataink:
Vorrei che avessimo una relazione completamente onesta. - Azt szeretném, ha teljesen őszinte lenne a kapcsolatunk.
Noi abbiamo ottime relazioni diplomatiche con l’Italia. - Kitűnő diplomáciai kapcsolataink vannak Olaszországgal.
Le relazioni a distanza sono difficili da mantenere a lungo. - A távkapcsolatokat nehéz hosszú ideig fenntartani.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 17., péntek

ONline olasz - su

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: su - -on, -en, -ön, -ra, - re, felé, (prepozíció, pontos fordítása a szövegkörnyezettől függ)

A mai online olasz példamondataink:
Sul tavolo ci sono due bicchieri, me li potresti portare? - Van az asztalon két pohár, idehoznád nekem?
Voglio andare lontanissimo. Magari sulla luna. - Nagyon messze szeretnék menni. Talán a Holdra.
Mi chiedono tutte le informazioni sullo sviluppo di questo progetto. - Az összes információt megkérdezik tőlem ennek a tervnek a fejlesztéséről.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 16., csütörtök

ONline olasz - pidocchio

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: pidocchio - tetű
Névelővel: il pidocchio, un pidocchio. Többes száma: i pidocchi

A mai online olasz példamondataink:
Per fortuna a scuola non abbiamo problemi con i pidocchi. - Szerencsére az iskolában nincs problémánk a tetűkkel.
Mamma, ho trovato i pidocchi. - Mama, tetűket találtam.
Ho appena ucciso un pidocchio. - Most öltem meg egy tetűt.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 15., szerda

ONline olasz - grosso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: grosso - durva, vastag, nagy
Lehetséges alakjai: grosso, grossa, grossi, grosse

A mai online olasz példamondataink:
Questo non è un grosso problema, secondo me. - Ez nem egy nagy probléma szerintem.
Ieri c’era una grossa tempesta. - Tegnap volt egy nagy vihar.
Attenzione con i pezzi grossi, il bambino è ancora piccolo! - Vigyázat a nagy darabokkal, a gyerek még kicsi!

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 14., kedd

ONline olasz - perdersi

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: perdersi - eltévedni, elveszteni, kihagyni
Ragozása: io mi perdo, tu ti perdi, lui/lei si perde, noi ci perdiamo, voi vi perdete, loro si perdono
Participio passato: (essersi) perso

A mai online olasz példamondataink:
Mi sono persa in questa città. - Eltévedtem ebben a városban.
Non allontanatevi troppo, è facile perdersi qui attorno! - Ne távolodjatok el túl messzire, errefelé könnyű eltévedni.
Non ti sei perso niente, il film era bruttissimo. - Nem hagytál ki semmit, a film nagyon rossz volt.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 13., hétfő

ONline olasz - secco

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: secco - száraz
Lehetséges alakjai: secco, secca, secchi, secche


A mai online olasz példamondataink:
Prendiamo una bottiglia di spumante secco. - Vegyünk egy üveg száraz pezsgőt.
Gianfranco ha tosse grassa da due giorni, però mercoledì ancora aveva tosse secca. - Gianfranconak két napja hurutos köhögése van, de szerdán még szárazan köhögött.
Devo usare il burro di cacao, perché ho le labbra secche. - Kakaóvajat kell használnom,mert száraz az ajkam.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 10., péntek

ONline olasz - in

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: in - prepozíció, gyakran a -ba/-be, -ban/-ben ragoknak felel meg.

A mai online olasz példamondataink:
In quante settimane potete finire questo lavoro? - Hány hét alatt tudjátok befejezni ezt a munkát?
Andate in vacanza in questa estate? - Mentek nyaralni ezen a nyáron?
Nella migliore ipotesi arriveremo a casa fra 2 ore. - Két óra múlva érkezünk haza a legjobb esetben.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 9., csütörtök

ONline olasz - umido

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: umido - nedves, párás
Lehetséges alakjai: umido, umida, umidi, umide

A mai online olasz példamondataink:
Le previsioni prevedono tempo più umido per sabato sera. - Az időjárás előrejelzés nedvesebb időt mond szombat estére.
La mia casa è tanto umida perché ogni giorno facciamo la lavatrice e stendiamo i panni dentro. - A házam nagyon párás, mert minden nap mosunk, és bent teregetjük ki a ruhákat.
Preferisco il caldo secco al caldo umido. - A száraz meleget jobban szeretem a párás melegnél.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 8., szerda

ONline olasz - spressore

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: spessore - vastagság, sűrűség
Névelővel: lo spessore, uno spessore. Többes száma: gli spessori

A mai online olasz példamondataink:
Il lavoro dura 4-6 giorni, secondo lo spessore dello strato di legno. -  A munka 4-6 napig tart, a faréteg vastagságától függően.
Bisogna indicare lo spessore del ghiaccio. - Szükséges meghatározni a jég vastagságát.
Lo spessore di questa porta garantisce un totale silenzio. - Ennek az ajtónak a vastagsága garantálja a teljes csendet.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 7., kedd

ONline olasz - alleviare

A mai online olasz szavunk: alleviare - enyhít
Ragozása: io allevio, tu allevi, lui/lei allevia, noi alleviamo, voi allevate, loro alleviano
Participio passato: (avere) alleviato

A mai online olasz példamondataink:
Suonare uno strumento può alleviare lo stress. - Egy hangszeren játszani enyhítheti a stresszt.
Questo sciroppo allevia la tosse. - Ez a szirup enyhíti a köhögést.
Forse uno psicologo potrebbe aiutare Chiara ad alleviare le sue paure. - Talán egy pszichológus tudna segíteni Chiaranak, hogy enyhítse a félelmeit.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 6., hétfő

ONline olasz - per

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: per - számára, részére, át, keresztül
(prepozíció, mennyiség és célhatározó)

A mai online olasz példamondataink:
Abbiamo vissuto in Italia per 5 anni. - Olaszországban éltünk 5 évig.
Per quanto tempo deve stare il pollo in forno? - Mennyi ideig kell a csirkének a sütőben lenni?
Gianni, per piacere non mangiare come un maiale! - Jancsi, legyél szíves ne egyél úgy mint egy disznó!

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 3., péntek

ONline olasz - ghiacciato

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: ghiacciato - jeges, befagyott, megfagyott
Lehetséges alakjai: ghiacciato, ghiacciata, ghiacciati, ghiacciate

A mai online olasz példamondataink:
Fa freddissimo oggi, il Balaton è sicuramente ghiacciato. - Ma hideg van, a Balaton biztosan be van fagyva.
Ho le mani completamente ghiacciate. - Teljesen jeges a kezem.
La strada è ghiacciata, quindi fai attenzione! - Az út jeges, szóval vigyázz!


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 2., csütörtök

ONline olasz - piuma

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: piuma - madártoll
Névelővel: la piuma, una piuma. Többes száma: le piume

A mai online olasz példamondataink:
Quei materassi in piuma d'oca costano veramente tantissimo. - Azok a libatoll matracok valóban nagyon sokba kerülnek.
Anna allo zoo ha trovato una piuma di struzzo. - Anna az állatkertben talált egy stucctollat.
Le piume degli uccelli acquatici producono olio. - A vízimadarak tollai olajat termelnek.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. február 1., szerda

ONline olasz - fastidioso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: fastidioso - bosszantó, idegesítő
Lehetséges alakai: fastidioso, fastidiosa, fastidiosi, fastidiose

A mai online olasz példamondataink:
Mamma, Davide è molto fastidioso, non mi lascia in pace! - Mama, Dávid nagyon idegesítő, nem hagy engem békén!
Purtroppo noi abbiamo i più fastidiosi vicini del mondo! - Sajnos nekünk vannak a világon a legbosszantóbb szomszédaink.
Non mi piace questa maglietta, la lana è troppo fastidiosa per la pelle. - Nem szeretem ezt a pólót, a gyapjú túl irritáló a bőrnek.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. január 31., kedd

ONline olasz - sollevare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: sollevare - felemel, felvesz, felvet
Ragozása: io sollevo, tu sollevi, lui/lei solleva, noi solleviamo, voi sollevate, loro sollevano
Participio passato: (avere) sollevato

A mai online olasz példamondataink:
Mi sento fortissima, potrei sollevare una macchina. - Nagyon erősnek érzem magam, fel tudnék emelni egy kocsit.
Davide ieri alla riunione ha sollevato un problema interessante. - Dávid tegnap a gyűlésen felvetett egy érdekes problémát.
Le tue parole mi hanno molto sollevato. - A szavaid nagyon feldobtak engem.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!