ONON Plusz

2018. március 23., péntek

ONline olasz - pessimista

1554
ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: pessimista - borúlátó, 
pesszimista

A mai online olasz példamondataink:
Marco è un’uomo davvero molto pessimista, non riesce mai 
essere felice e brontola sempre. - Márk igazán nagyon 
pesszimista, nem képes soha boldog lenni és mindig morog.
Sei troppo negativo, non vorrei mai essere così pessimista 
come te. - Túl negatív vagy, soha se szeretnék ilyen 
pesszimista lenni mint te.
Ma perché sei così pessimista? Guarda che bel sole, 
usciamo! - Miért vagy ilyen borúlátó? Nézd milyen szépen 
süt a nap, menjünk ki!

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!

2018. március 22., csütörtök

ONline olasz - ottimista


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: ottimista - derűlátó, optimista

A mai online olasz példamondataink:
Sono un’ottimista, vedo la parte migiore di tutto e sorrido 
sempre. - Optimista vagyok, mindennek a szép oldalát látom és 
mindig mosolygok.
E‘ bello essere ottimisti in ogni situazione, bisogna avere 
sempre la speranza che andrà tutto bene. - Szép dolog 
minden helyzetben optimistának lenni, jó dolog remélni hogy 
minden rendben lesz.
Sei un’inguaribile ottimista, ti ammiro molto. - Gyógyíthatatlan 
optimista vagy, nagyon csodállak.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!

2018. március 21., szerda

ONline olasz - brillare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: brillare - ragyogni, fényleni, 
csillogni
Ragozása: io brillo, tu brilli, egli brilla, noi brilliamo, voi brillate, 
loro brillano.
Participio passato: (avere) brillato.

A mai online olasz példamondataink:
Angelica brillava di felicità al suo matrimonio. - Angyalka 
ragyogott a boldogságtól az esküvőjén.
Questo gioiello brilla come un diamante. - Ez az ékszer úgy 
csillog mint egy gyémánt.
I tuoi occhi brillano come il solo d’estate. - Úgy ragyog a 
szemed mint a nyári nap.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!

2018. március 20., kedd

ONline olasz - diminuire


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: diminuire - csökkenteni
Ragozása: io diminuisco, tu diminuisci, egli diminuisce, noi 
diminuiamo, voi diminuite, loro diminuiscono.
Participio passato: (avere) diminuito.

A mai online olasz példamondataink:
Dopo l’applicazione bisogna diminuire la pressione. - Hasznàlat 
után csökkenteni kell a nyomást.
Diminuisci le demensioni di questa torta, è troppo grande. - 
Csökkentsd le a méreteit ennek a tortának, túl nagy.
Da una settimana che non smette di nevicare, ma negli ultimi 
giorni ha diminuito molto anche la temperatura. - Egy hete nem 
áll el a havazás, de az utóbbi napokban a hőmérséklet is 
erősen csökkent.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 19., hétfő

ONline olasz - educazione


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: educazione - nevelés, oktatás, 
képzés
Névelővel: l’educazione, le educazioni.

A mai online olasz példamondataink:
Mamma, oggi non abbiamo fatto l’educazione fisica. - Anya, 
ma nem volt tornaóra.
Secondo certi professori l’educazione dei figli è il lavoro 
solamente dei genitori. - Bizonyos professzorok szerint a 
nevelés csak a szülők feladata.
Veronica ha ricevuto un’educazione molto buona da bambina, 
ora è una persona ordinata e felice. - Veronika nagyon jó 
nevelést kapott gyermekkorában, ma egy rendezett és boldog 
ember.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 16., péntek

ONline olasz - furbo


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: furbo - ravasz, agyafúrt

A mai online olasz példamondataink:
Non fare la furba, ti scopriranno! - Ne csalj, rá fognak jönni mit 
tettél!
Andrea è furbo come un volpe. - András olyan ravasz mint egy 
róka.
Avevo detto a mia madre che andavo da un’amica, invece sono 
andato in giro con gli amici, non mi ha mai scoperto, ero davvero 
furbo. - Azt mondtam anyukámnak hogy egy bartnőmhöz megyek, 
viszont tettünk egy kört a barátokkal, sohase jött rá, igazán 
agyafúrt voltam.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 14., szerda

ONline olasz - mentire


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: mentire - hazudni
Ragozása: io mento, tu menti, egli mente, noi mentiamo, voi 
mentite, loro mentono.
Participio passato: (avere) mentito.

A mai online olasz példamondataink:
Mi stai mentendo da anni, non ti sopporto più, ti lascio! - Évek óta 
hazudsz nekem, nem bírlak már elviselni, elhagylak!
Buon sangue non mente. - Az alma nem esik messze a fájától. 
(Proverbio - Közmondás)
Fabrizio mente spesso ai suoi amici, gli racconta delle storie 
false. - Fabríciusz sűrűn hazudik a barátainak, hamis 
történeteket mesél nekik.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 13., kedd

ONline olasz - ricaricare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: ricaricare - feltölteni
Ragozása: io ricarico, tu ricarichi, egli ricarica, noi ricarichiamo, 
voi ricaricate, loro ricaricano.
Participio passato: (avere) ricaricato.

A mai online olasz példamondataink:
Buongiorno, vorrei ricaricare elettronicamente il mio cellulare. - Jó 
napot, szeretném elektronikusan feltölteni a telefonomat.
Potresti, per piacere, ricaricare il sapone liquido in bagno? - 
Feltöltenéd, légyszíves, a folyékony szappant a fürdőszobában?
Se hai ricaricato il tuo conto fammi un bonifico di 300 euro. - Ha 
feltöltötted a számládat utalj át 300 eurót.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 12., hétfő

ONline olasz - raffigurare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: raffigurare - ábrázolni, 
megtestesíteni, képviselni
Ragozása: io raffiguro, tu raffiguri, egli raffigura, noi raffiguriamo, 
voi raffigurate, loro raffigurano.
Participio passato: (avere) raffigurato.

A mai online olasz példamondataink:
Questo meraviglioso quadro raffigura un’alba splendida. - Ez a 
gyönyörű festmény egy csodálatos napkeltét ábrázol.
Quell’attore non è bravo, non raffigura per niente il personaggio 
che dovrebbe. - Az a színész nem ügyes, egyáltalán nem 
testesíti meg a szerepet amelyet kellene.
Nel vostro disegno provate raffigurare i vostri genitori. - A 
rajzotokban a szüleiteket próbáljátok ábrázolni.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 9., péntek

ONline olasz - fingere


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: fingere - színlelni, tettetni.
Ragozása: io fingo, tu fingi, egli finge, noi fingiamo, voi fingete, 
loro fingono.
Participio passato: (avere) finto.

A mai online olasz példamondataink:
Veronica ha finto per tutto il viaggio, ha detto che si divertiva, 
invece dopo ci ha raccontato che si annoiava tantissimo. - Veronika 
az egész úton színlelt, azt mondta hogy jól szórakozott, viszont 
később elmesélte hogy nagyon unatkozott.
Non fingere! Sii più onesto! - Ne színlelj! Légy becsületesebb!
Amore mio, domani verrò dormire da te, la mia migliore amica ha 
detto che fingerà se mia madre la chiama. - Szerelmem, holnap 
jövök hozzád aludni, a legjobb barátnőm azt mondta hogy színlelni 
fog ha anyukám felhívja.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 8., csütörtök

ONline olasz - visualizzare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: visualizzare - láthatóvá tenni, 
elképzelni, megjeleníteni
Ragozása: io visualizzo, tu visualizzi, egli visualizza, noi 
visualizziamo, voi visualizzate, loro visualizzano.
Participio passato: (avere) visualizzato.

A mai online olasz példamondataink:
Non ho visto ieri il tuo messaggio, perché il mio cellulare non 
lo visualizzava. - Nem láttam tegnap az üzenetedet mert a 
telefonom nem jelenítette meg..
Sono così eccitata per il matrimonio di mio fratello, riesco 
 visualizzare nei miei sogni come sarà. - Nagyon izgulok a 
bátyám esküvőjéért, az álmaimban el tudom képzelni milyen 
lesz.
Ho condiviso un articolo interessante sul social, riesci  
visualizzare? - Megosztottam egy érdekes cikket a közösségi 
oldalon, meg tudod jeleníteni?

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 7., szerda

ONline olasz - spegnere


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: spegnere - lekapcsolni, eloltani
Ragozása: io spengo, tu spegni, egli spegne, noi spegniamo, voi 
spegnete, loro spengono.
Participio passato: (avere) spento.

A mai online olasz példamondataink:
Per favore, spegni la tv dopo che hai finito di guardare quel 
film. - Légyszíves kapcsold le a TV-t miután befejezted nézni 
azt a filmet.
Aveva spento la luce, ma hanno suonato e doveva 
riaccendere. - Lekapcsolta a villanyt, de csöngettek és vissza 
kellett kapcsolnia.
I vigili del fuoco hanno fatto un lavoro fantastico, hanno  
spento le fiamme in tempo. - A tűzoltók fantasztikus 
munkát végeztek, időben eloltották a lángokat.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!