ONON Plusz

2017. június 30., péntek

ONline olasz - coccinella


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: coccinella - katicabogár
Névelővel: la coccinella, le coccinelle.

A mai online olasz példamondataink:
Mamma, ho trovato una coccinella! - Anya, találtam egy katicabogarat!
Conosco una trattoria che si chiama “La Coccinella”. - Ismerek egy “A Katicabogár” nevű éttermet.
Sapete cosa mangia la coccinella? - Tudjátok mit eszik a katicabogár?

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 29., csütörtök

ONline olasz - caviglia


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: caviglia - boka
Névelővel: la caviglia, le caviglie.

A mai online olasz példamondataink:
Il calciatore si é fratturato la caviglia. - Eltörte a bokáját a focista.
La caviglia è quella parte del corpo umano che collega la gamba e il piede. - A boka az a része az emberi testnek ami a lábat a lábfejjel köti össze.
Le caviglie gonfie si manifestano soprattutto tra le persone che stanno in piedi per molte ore al giorno. - Leginkább azoknál az embereknél jelentkezik a bokadagadás akik naponta sok órát állnak a lábukon.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 28., szerda

ONline olasz - polso


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: polso - csukló, pulzus.
Névelővel: il polso, i polsi.

A mai online olasz példamondataink:
Gli regaleró un orologio da polso. - Egy karórát fogok neki ajándékozni.
Mi fa male il polso da una settimana. - Egy hete fáj a csuklóm.
I carabinieri hanno preso il delinquente e gli hanno messo le manette ai polsi. - A csendőrök elfogták a bűnözőt és megbilincselték (bilincset raktak a csuklójára).


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 27., kedd

ONline olasz - fronte


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: fronte - homlok, front, elöl, eleje.
Névelővel: la fronte, le fronti (homlok); il fronte, i fronti (front, elöl, eleje).

A mai online olasz példamondataink:
Povero bimbo, si é sbattuto la fronte. - Szegény kisgyerek, megütötte a homlokát.
Sai che vuol dire “aggrottare la fronte”? - Tudod mit jelent “homlokot ráncolni”?
Come posso nascondere questi brufoli sulla fronte? - Hogy tudom elrejteni ezeket a pattanásokat a homlokomról?

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 26., hétfő

ONline olasz - unghia


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: unghia - köröm
Névelővel: l’unghia, le unghie.

A mai online olasz példamondataink:
Mi si é rotta un’unghia. - Letört az egyik körmöm.
Ti devi tagliare le unghie, sono troppo lunghe. - Le kell vágnod a körmeidet, túl hosszúak.
Quando ti sei rifatte le unghie? - Mikor csináltattad meg a (mű)körmeidet?  

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 23., péntek

ONline olasz - fegato


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: fegato - màj
Névelővel: il fegato, i fegati

A mai online olasz példamondataink:
Ho mangiato il fegato d’oca. - Libamájat ettem.
A mio marito non piace il fegato per niente. - A férjem egyáltalán nem szereti a májat.
Il fegato è uno degli organi più complessi del corpo umano. - A máj az egyik legösszetettebb szerve az emberi testnek.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 22., csütörtök

ONline olasz - utilizzabile


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: utilizzabile - használható, felhasználható, alkalmazható, alkalmas, hasznos.

A mai online olasz példamondataink:
Questa macchina non è più utilizzabile. - Ez az autó már nem használható.
Hanno bisogno di 48 ore per trovare qualcosa di utilizzabile. - 48 órára van szükségük hogy valami hasznosat találjanak.
Quanto sono ancora utilizzabili i tuoi videogiochi? - Mennyire használhatóak még a videójátékaid?

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 21., szerda

ONline olasz - bastare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: bastare - elegendővé tenni
Ragozás: io basto, tu basti, lui/lei basta, noi bastiamo, voi bastate, loro bastino.
Participio passato: (avere) bastato.

A mai online olasz példamondataink:
Dobbiamo far bastare il pane per stasera. - Csináljuk úgy hogy elég legyen estére a kenyér.
Ragazzi, penso che basti così. Adesso andate a dormire. - Srácok, szerintem ennyi elég. Most menjetek aludni!
Hai ragione, bastiamo noi due per finire il lavoro. - Igazad van, elég ha mi ketten fejezzük be a munkát.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 20., kedd

ONline olasz - uva


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: uva - szőlő
Névelővel: l’uva, le uve.

A mai online olasz példamondataink:
Quest'uva è veramente ottima. - Ez a szőlő igazán nagyon finom.
Vado a comprare un chilo di uva. - Megyek venni egy kiló szőlőt.
Non mi dimentico mai il sapore delizioso del succo d'uva. - Sohasem felejtem el a szőlőlé fimom ízét.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 19., hétfő

ONline olasz - permanente


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: permanente - állandó, fix, folyamatos, tartós, dauer.
Névelővel: la permanente, le permanenti.

A mai online olasz példamondataink:
Ancora non sappiamo se questa soluzione sarà permanente. - Még nem tudjuk hogy ez a helyzet tartós marad e.
Mi sono fatta la permanente ieri, ma stamattina ho preso la pioggia. - Tegnap bedaueroltam a hajamat, de ma reggel eláztam (az esőben).
Adesso vorrei cercare una sede permanente per la mia azienda. - Most szeretnék keresni egy állandó helyet a cégemnek.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 16., péntek

ONline olasz - trascinare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: trascinare - vonszolni, húzni.
Ragozása: io trascino, tu trascini, lui/lei trascina, noi trasciniamo, voi trascinate, loro trascinano.
Participio passato: (essere) trascinato.

A mai online olasz példamondataink:
Bisogna trascinare le reti sul fondo (del fiume). - A hálót a (folyó)fenéken kell húzni-
Se continui così ti trascinerò per i capelli. - Ha így folytatod a hajadnál fogva foglak húzni.
Marco mi ha trascinato alla festa, anche se non ci volevo andare. - Márk magával vonszolt az ünnepre (buliba), bár én nem akartam menni.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 15., csütörtök

ONline olasz - tegame


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: tegame - lábas, serpenyő
Névelővel: il tegame, i tegami.

A mai online olasz példamondataink:
Questo tegame è inutilizzabile. - Ez a lábas használhatatlan.
Carlo, mi servono altri tegami, sbrigati. - Károly, új tálakat hoznak, siess!
I nostri vicini ci hanno appena donato pentole e tegami. - A szomszédaink épp most most adtak fazekakat és lábasokat.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 14., szerda

ONline olasz - prova


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: prova - próba, teszt, vizsgálat, kísérlet.
Névelővel: la prova, le prove.

A mai online olasz példamondataink:
Purtroppo non c'è nessuna traccia, nessuna prova. - Sajnos semmilyen nyom, semmilyen próba nincs.
Le prove del concerto sono andate molto bene. - A próbák a koncertre nagyon jól sikerűltek (nagyon jól mentek).
Queste prove non mi convincono molto. - Ezek a vizsgálatok nem igazán győznek meg.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 13., kedd

ONline olasz - solido


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: solido - szilárd

A mai online olasz példamondataink:
A scuola abbiamo studiato lo stato solido della materia. - Az iskolában a szilárd anyag állagát tanultuk.
I bambini quando possono iniziare a mangiare i cibi solidi? - A gyerekek mikor kezdhetnek el szilárd ételeket enni?
Purtroppo qualche volta nemmeno le coppie più solide riescono a restare insieme nonostante l’amore. - Sokszor sajnos a szerelemtől függetlenül se maradnak együtt még a legszilárdabb párok sem.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 12., hétfő

ONline olasz - inviare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: inviare - küldeni, elküldeni.
Ragozása: io invio, tu invii, lui/lei invia, noi inviamo, voi inviate, loro inviano.
Participio passato: (avere) inviato.

A mai online olasz példamondataink:
Dobbiamo inviare l'email il prima possibile. - El kell küldjük az e-mailt minél hamarabb.
A chi hai inviato quel pacco enorme? - Kinek küldted azt a hatalmas csomagot?
Abbiamo inviato le partecipazioni (gli inviti) con un po' di ritardo. - Egy kis késéssel küldtük el a meghívókat.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 9., péntek

ONline olasz - specifico


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
Névelővel: Lo specifico, gli specifici, la specifica, le specifiche.
 
A mai online olasz szavunk: specifico - jellemző, fajlagos, adott.

A mai online olasz példamondataink:
Fammi un segno specifico per avvisarmi! - Figyelmeztess egy egyedi jellel!
Dovresti comprare delle scarpe specifiche per la maratona. - A maratonra való specialis cipőt kéne vegyél.
Mi hanno fatto una domanda specifica. - Feltettek nekem egy adott (speciális) kérdést.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 8., csütörtök

ONline olasz - movimento


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: movimento - mozgás, indítvány
Névelővel: il movimento, i movimenti.
Lehetséges alakjai: movimentato (élénk, mozgásban lévő), muovere/muoversi (mozogni).

A mai online olasz példamondataink:
Ti chiamo se notiamo qualche movimento. - Fölhívunk (téged) ha valamilyen mozgást észlelünk.
Vediamo qualche movimento sul balcone. - Valamilyen mozgást látunk az erkélyen.
Sono bellissimi i movimenti di alcuni animali. - Bizonyos állatok mozgása gyönyörű/csodálatos.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2017. június 7., szerda

ONline olasz - rubare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: rubare - lopni
Ragozása: io rubo, tu rubi, lui/lei ruba, noi rubiamo, voi rubate, loro rubano. Principio passato: (avere) rubato.

A mai online olasz példamondataink:
Io non ho mai rubato niente. - Én sohasem loptam semmit.
Perché rubi la mia idea? - Miért lopod el az ötletemet?
Ieri hanno rubato il portafoglio di Flavia. - Tegnap ellopták Flavia pénztárcáját.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!