ONON Plusz

2018. március 29., csütörtök

ONline olasz - liberarsi


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: liberarsi - megszabadulni
Ragozása: io mi libero, tu ti liberi, egli si libera, noi ci liberiamo, 
voi vi liberate, loro si liberano.
Participio passato: (essersi) liberato.

A mai online olasz példamondataink:
Dovrei liberarmi entro le 16, ti passo prendere per le 17? - 
Délután 4-ig végeznem kéne, délután 5-kor jöhetek érted?
Devi liberarti da questi pensieri negativi! - Meg kell szabadulj 
ezektől a negatív gondolatoktól!
Per liberarti di questi oggetti inutili, devi chiamare questa 
ditta che si occupa sgomberi gratis. - Ahhoz hogy 
megszabadulhass ezektől a felesleges tárgyaktól, föl kell 
hívd ezt a céget, amely ingyen elviszi amit szeretnél.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!

2018. március 28., szerda

ONline olasz - dubitare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: dubitare - kételkedni
Ragozása: io dubito, tu dubiti, egli dubita, noi dubitiamo, voi 
dubitate, loro dubitano.
Participio passato: (avere) dubitato.

A mai online olasz példamondataink:
Non ti dubitare, puoi fidarti di me! - Ne kételkedj, megbízhatsz 
bennem!
Oramai non posso più dubitare in te, hai dimostrato la tua 
lealtà. - Többé nem kételkedhetem benned, bebizonyítottad a 
hűségedet.
Dubito fortemente che tu possa riuscire di finire questo 
progetto. - Erősen kételkedem hogy képes lennél befejezni 
ezt a projektet.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!

2018. március 27., kedd

ONline olasz - credere


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: credere - hinni
Ragozása: io credo, tu credi, egli crede, noi crediamo, voi 
credete, loro credono.
Participio passato: (avere) creduto.

A mai online olasz példamondataink:
Credimi, ti ho detto la veratà! - Higyj nekem, az igazat mondtam 
neked.
Credo che domani andrò in teatro con la mia ragazza. - Azt 
hiszem holnap menni fogok a barátnőmmel szinházba.
Ho raccontato tutto alla mia mamma, ma lei non voleva  
credermi. - Mindent elmondtam anyukámnak, de ő nem akart 
hinni nekem.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!

2018. március 26., hétfő

ONline olasz - religione


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: religione - vallás
Névelővel: la religione, le religioni.

A mai online olasz példamondataink:
Italia è un paese cattolico, questo è la religione più importante 
del paese. - Olaszország katolikus, ez az ország legfontosabb 
vallása.
Ogni grande religione ha diversi suddivisioni, per esempio nel 
cristianesimo ci sono Cristianesimo, Ortodossia, Protestantesimo
ect. - Minden nagyobb vallásnak vannak különböző ágazatai, 
például a keresztény vallásnak a Katolicizmus, Ortodoxia,  
Protestantizmus, stb.
L’ebraismo è l’originaria di alcuni religioni grandi. - A zsidó 
vallás bizonyos nagy vallások elődje.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!

2018. március 23., péntek

ONline olasz - pessimista

1554
ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: pessimista - borúlátó, 
pesszimista

A mai online olasz példamondataink:
Marco è un’uomo davvero molto pessimista, non riesce mai 
essere felice e brontola sempre. - Márk igazán nagyon 
pesszimista, nem képes soha boldog lenni és mindig morog.
Sei troppo negativo, non vorrei mai essere così pessimista 
come te. - Túl negatív vagy, soha se szeretnék ilyen 
pesszimista lenni mint te.
Ma perché sei così pessimista? Guarda che bel sole, 
usciamo! - Miért vagy ilyen borúlátó? Nézd milyen szépen 
süt a nap, menjünk ki!

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!

2018. március 22., csütörtök

ONline olasz - ottimista


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: ottimista - derűlátó, optimista

A mai online olasz példamondataink:
Sono un’ottimista, vedo la parte migiore di tutto e sorrido 
sempre. - Optimista vagyok, mindennek a szép oldalát látom és 
mindig mosolygok.
E‘ bello essere ottimisti in ogni situazione, bisogna avere 
sempre la speranza che andrà tutto bene. - Szép dolog 
minden helyzetben optimistának lenni, jó dolog remélni hogy 
minden rendben lesz.
Sei un’inguaribile ottimista, ti ammiro molto. - Gyógyíthatatlan 
optimista vagy, nagyon csodállak.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!

2018. március 21., szerda

ONline olasz - brillare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: brillare - ragyogni, fényleni, 
csillogni
Ragozása: io brillo, tu brilli, egli brilla, noi brilliamo, voi brillate, 
loro brillano.
Participio passato: (avere) brillato.

A mai online olasz példamondataink:
Angelica brillava di felicità al suo matrimonio. - Angyalka 
ragyogott a boldogságtól az esküvőjén.
Questo gioiello brilla come un diamante. - Ez az ékszer úgy 
csillog mint egy gyémánt.
I tuoi occhi brillano come il solo d’estate. - Úgy ragyog a 
szemed mint a nyári nap.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti 
hozzászólásokat!

2018. március 20., kedd

ONline olasz - diminuire


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: diminuire - csökkenteni
Ragozása: io diminuisco, tu diminuisci, egli diminuisce, noi 
diminuiamo, voi diminuite, loro diminuiscono.
Participio passato: (avere) diminuito.

A mai online olasz példamondataink:
Dopo l’applicazione bisogna diminuire la pressione. - Hasznàlat 
után csökkenteni kell a nyomást.
Diminuisci le demensioni di questa torta, è troppo grande. - 
Csökkentsd le a méreteit ennek a tortának, túl nagy.
Da una settimana che non smette di nevicare, ma negli ultimi 
giorni ha diminuito molto anche la temperatura. - Egy hete nem 
áll el a havazás, de az utóbbi napokban a hőmérséklet is 
erősen csökkent.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 19., hétfő

ONline olasz - educazione


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: educazione - nevelés, oktatás, 
képzés
Névelővel: l’educazione, le educazioni.

A mai online olasz példamondataink:
Mamma, oggi non abbiamo fatto l’educazione fisica. - Anya, 
ma nem volt tornaóra.
Secondo certi professori l’educazione dei figli è il lavoro 
solamente dei genitori. - Bizonyos professzorok szerint a 
nevelés csak a szülők feladata.
Veronica ha ricevuto un’educazione molto buona da bambina, 
ora è una persona ordinata e felice. - Veronika nagyon jó 
nevelést kapott gyermekkorában, ma egy rendezett és boldog 
ember.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 16., péntek

ONline olasz - furbo


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: furbo - ravasz, agyafúrt

A mai online olasz példamondataink:
Non fare la furba, ti scopriranno! - Ne csalj, rá fognak jönni mit 
tettél!
Andrea è furbo come un volpe. - András olyan ravasz mint egy 
róka.
Avevo detto a mia madre che andavo da un’amica, invece sono 
andato in giro con gli amici, non mi ha mai scoperto, ero davvero 
furbo. - Azt mondtam anyukámnak hogy egy bartnőmhöz megyek, 
viszont tettünk egy kört a barátokkal, sohase jött rá, igazán 
agyafúrt voltam.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 14., szerda

ONline olasz - mentire


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: mentire - hazudni
Ragozása: io mento, tu menti, egli mente, noi mentiamo, voi 
mentite, loro mentono.
Participio passato: (avere) mentito.

A mai online olasz példamondataink:
Mi stai mentendo da anni, non ti sopporto più, ti lascio! - Évek óta 
hazudsz nekem, nem bírlak már elviselni, elhagylak!
Buon sangue non mente. - Az alma nem esik messze a fájától. 
(Proverbio - Közmondás)
Fabrizio mente spesso ai suoi amici, gli racconta delle storie 
false. - Fabríciusz sűrűn hazudik a barátainak, hamis 
történeteket mesél nekik.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2018. március 13., kedd

ONline olasz - ricaricare


ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden 
nap!

A mai online olasz szavunk: ricaricare - feltölteni
Ragozása: io ricarico, tu ricarichi, egli ricarica, noi ricarichiamo, 
voi ricaricate, loro ricaricano.
Participio passato: (avere) ricaricato.

A mai online olasz példamondataink:
Buongiorno, vorrei ricaricare elettronicamente il mio cellulare. - Jó 
napot, szeretném elektronikusan feltölteni a telefonomat.
Potresti, per piacere, ricaricare il sapone liquido in bagno? - 
Feltöltenéd, légyszíves, a folyékony szappant a fürdőszobában?
Se hai ricaricato il tuo conto fammi un bonifico di 300 euro. - Ha 
feltöltötted a számládat utalj át 300 eurót.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!