ONON Plusz

2015. április 30., csütörtök

ONline olasz - fornire

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: fornire - szállít, szolgáltat, küld
Ragozása: io fornisco, tu fornisci, lui/lei fornisce, noi forniamo, voi fornite, loro forniscono
Participio passato: (avere) fornito

A mai online olasz példamondataink:
Abbiamo qualche problema: la parabola non fornisce alcun segnale. - Van pár problémánk: a  parabola nem fog néhány jelet.
Noi forniamo gas ed energia elettrica a più di 100 mila clienti in tutta Italia. - Gázt és villamosenergiát szolgáltatunk több mint 100 ezer fogyasztónak egész Olaszországban.
Abbiamo fornito gratuitamente il materiale. - Az anyagokat ingyenesen szállítottuk.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. április 29., szerda

ONline olasz - rapido

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: rapido -  gyors, sebes
Lehetséges alakjai: rapido, rapida, rapidi, rapide

A mai online olasz példamondataink:
Questo treno rapido arriva fino a Milano? - Ez a gyorsvonat elmegy Milánóig?
I bambini sono rapidi a mangiare i dolci. - A gyerekek gyorsak az édesség evésben.
Sei tanto veloce come un treno rapido! - Olyan gyors vagy, mint egy gyorsvonat!


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2015. április 28., kedd

ONline olasz - rapporto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: rapporto - kapcsolat, viszony, kihallgatás
Névelővel: il rapporto, un rapporto. Többes száma: i rapporti

A mai online olasz példamondataink:
Ci tengo molto a questo rapporto. - Nagyon fontos nekem ez a kapcsolat.
Il loro rapporto di coppia era in crisi 2 anni fa. -  A  párkapcsolatuk két évvel ezelőtt válságban volt.
Vorrei avere buoni rapporti con i miei vicini. - Jó kapcsolatot szeretnék a szomszédaimmal.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. április 27., hétfő

ONline olasz - enorme

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: enorme – hatalmas
Lehetséges alakjai: enorme, enormi

A mai online olasz példamondataink:
Ti mando un bacio enorme. – Egy hatalmas puszit küldök neked.
A Filippo piacciono le macchine enormi. – Fülöpnek tetszenek a hatalmas autók.
Abbiamo fatto sacrifici enormi per comprarci la casa. – Hatalmas erőfeszítésünkbe került, hogy megvegyük a lakást.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. április 24., péntek

ONline olasz - distanza

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: distanza – távolság, messzeség
Névelővel: la distanza, una distanza. Többes száma: le distanze


A mai online olasz példamondataink:
La distanza fra Milano e Bologna è 218 km. – Milánó és Bologna között a távolság 218 km.
È molto difficile portare avanti una relazione a distanza. – Nagyon nehéz fenntartani egy távkapcsolatot.
La gara di maratona si corre sulla distanza di 42 195 m. – A maraton futóversenyt egy 42 195 m-es távon futják.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. április 23., csütörtök

ONline olasz - relativo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: relativo – viszonylagos, valamire vonatkozó
Lehetséges alakja: relativo, relativa, relativi, relative
A mai online olasz példamondataink:
Tutto è relativo. – Minden viszonylagos.
I principali pronomi relativi sono i seguenti: che, il quale (variabile secondo genere e numero), cui. – A legfőbb vonatkozó névmások a következők: che, il quale (nem és szám szerint változó), cui.
Le informazioni sono relative a questa offerta. – Az információk erre az ajánlatra vonatkoznak.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. április 22., szerda

ONline olasz - creare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk:creare – teremt, létrehoz, alkot
Ragozása: io creo, tu crei, lui/lei crea, noi creiamo, voi create, loro creano
Participio passato: (avere) creato
A mai online olasz példamondataink:
Questo problema creerà tanta difficoltà in futuro. – Ez a probléma sok nehézséget fog okozni a jövőben.
Il comune vuole creare più zone pedonali. – A település több sétálóutcát akar létrehozni.
Ieri ho creato un profilo facebook. – Tegnap nyitottam egy facebook profilt.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. április 21., kedd

ONline olasz - sorpreso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: sorpreso – meglepett, meglepődött
Lehetséges alakjai: sorpreso, sorpresa, sorpresi, sorprese
A mai online olasz példamondataink:
Siamo rimasti sorpresi da questo evento eccezionale. – Meglepettek maradtunk ettől a kivételes eseménytől.
Non ero sorpreso dal risultato di ieri. – Nem voltam meglepve a tegnapi eredménytől.
È una bellissima cosa essere sorpreso. – Pompás dolog meglepettnek lenni.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2015. április 20., hétfő

ONline olasz - carrozza

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: carrozza – vagon, hintó, szekér
Névelővel: la carrozza, una carrozza. Többes száma: le carrozze
A mai online olasz példamondataink:
In Italia esistono treni con la carrozza a due piani. – Olaszországban léteznek kétszintű kocsis vonatok.
Volere andare in paradiso in carrozza. – Várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön. (Közmondás. Szó szerint: Hintóval akar a paradicsomba menni.)
A Firenze si trova il Museo delle carrozze. – Firenzében található a Hintó múzeum.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. április 17., péntek

ONline olasz - stupendo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: stupendo – csodálatos, fantasztikus, nagyszerű
Lehetséges alakjai: stupendo, stupenda, stupendi, stupende
A mai online olasz példamondataink:
Il matrimonio di Maria ed Antonio era stupendo. – A Mária és az Antal esküvője csodálatos volt.
Abbiamo trascorso insieme una serata stupenda. – Egy fantasztikus estét töltöttünk együtt.
Camilla ha 4 figli stupendi. – Kamillának 4 nagyszerű gyermeke van.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. április 16., csütörtök

ONline olasz - seguire

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: seguire – követni, figyelemmel kísérni
Ragozása: io seguo, tu segui, lui/lei segue, noi seguiamo, voi seguite, loro seguono
Participio passato: (avere) seguito

A mai online olasz példamondataink:
Il prossimo anno seguirò un coro di lingua spagnola. – A következő évben járni fogok egy spanyol nyelvi tanfolyamra.
Seguo il consiglio di miei. – Követem a szüleim tanácsát.
Giovanni segue sempre le partite di calcio. – János mindig követi a focimeccseket.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2015. április 15., szerda

ONline olasz - lontano

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: lontano – messze, távol
Lehetséges alakjai: lontano, lontana, lontani, lontane
A mai online olasz példamondataink:
Roma è molto lontana da Milano. – Róma nagyon messze van Milánótól.
Stai lontano da me! – Ne gyere a közelembe!
Chi va piano va sano e va lontano. – Lassan járj, tovább élsz.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. április 14., kedd

Oline olasz - livello

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: livello – szint, színvonal
Névelővel: il livello, un livello. Többes száma: i livelli
A mai online olasz példamondataink:
I programmi televisivi sono diventati di basso livello. – A televíziós programok alacsony színvonalúak lettek.
Devo superare l’esame di livello medio. – Át kell mennem a középszintű vizsgán.
Carolina ha preso la laurea di primo livello. – Karolina megszerezte a három év után járó (Bsc/BA) diplomát.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2015. április 13., hétfő

ONline olasz - da nessuna parte

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: da nessuna parte – sehova, sehonnan, semerre, sehol
A mai online olasz példamondataink:
Questa strada non arriva da nessuna parte. – Ez az út nem vezet sehova.
Non devo andare da nessuna parte, non ho niente da fare. – Nem kell sehova mennem, semmi dolgom nincs.
Una pizza così buona all'estero non si trova da nessuna parte. – Egy ilyen finom pizzát külföldön sehol nem lehet találni.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!