ONON Plusz

2016. május 31., kedd

ONline olasz - sinceramente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: sinceramente - őszintén
A mai online olasz példamondataink:
Sinceramente non ne ho la più pallida idea. - Őszintén, halvány fogalmam sincs róla.
Ti devo sinceramente dire che non mi piace questo vestito. - Meg kell mondanom neked őszintén, nem tetszik ez a ruha.
Secondo me Giorgia parlava sinceramente. - Szerintem Giorgia őszintén beszélt.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. május 30., hétfő

ONline olasz - dopo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: dopo - vmi után, utána, aztán
A mai online olasz példamondataink:
Di solito dopo cena non mangio niente. - Általában vacsora után nem eszem semmit.
Dopo la partita Giulio è sempre stanchissimo. - A meccs után Gyula mindig nagyon fáradt.
Credo che dopo sarà ancora più difficile raggiungere un compromesso. - Azt hiszem, hogy azután még nehezebb lesz megegyezésre jutni.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. május 13., péntek

ONline olasz - assolutamente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: assolutamente - teljesen, egyáltalán, mindenképpen


A mai online olasz példamondataink:
Assolutamente non è vero quello che Giulio ha detto. - Egyáltalán nem igaz az, amit Gyula mondott.
Gabriele ha assolutamente ragione, non potete comprare quella casa, perché non avete abbastanza soldi. - Gábornak teljesen igaza van; nem tudjátok megvenni azt a házat, mert nincs elég pénzetek.
Dobbiamo assolutamente andare in Italia, è un paese bellissimo. - Mindenképpen el kell mennünk Olaszországba, egy gyönyörű ország.
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. május 12., csütörtök

ONline olasz - buio

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: buio - sötét
Lehetséges alakjai: buio, buia, bui, buie

A mai online olasz példamondataink:
In questa stagione fa buio abbastanza presto. - Ebben az évszakban elég korán sötétedik.
Non voglio comprare una casa buia. - Nem akarok egy sötét házat venni.
A Susanna non piacciono i colori bui e posso capirla. - Zsuzsinak nem tetszenek a sötét színek, és meg tudom érteni őt.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. május 11., szerda

ONline olasz - orario

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: orario - menetrend, órarend, időbeosztás, vmi ideje, időrend
Névelővel: l’orario, un orario. Többes száma: gli orari

A mai online olasz példamondataink:
Sai l'orario dell'arrivo? - Tudod az érkezés időpontját?
Il mio ufficio ha un'orario perfetto. - Az irodámnak tökéletes időrendje van.
Gli orari delle messe possono essere varie, dipende anche dalla chiesa. - A misék időbeosztása különböző lehet, függ a templomtól is.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. május 10., kedd

ONline olasz - peggio

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: peggio - rosszabb, rosszabbul

A mai online olasz példamondataink:
E' peggio per te, mi dispiace. - Neked ez rosszabb, sajnálom.
Nel peggior caso non andiamo al concerto, ma non fa niente. - A legrosszabb esetben nem megyünk a koncertre, de nem tesz semmit.
Oggi purtroppo Simone sta peggio. - Simon ma sajnos rosszabbul van.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. május 9., hétfő

ONline olasz - prendere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: prendere - venni, fogni, elvenni, kivenni
Ragozása: io prendo, tu prendi, lui/lei prende, noi prendiamo, von prendete, loro prendono
Participio passato: (avere) preso

A mai online olasz példamondataink:
Ho preso un appuntamento dal medico. - Bejelentkeztem az orvoshoz.
Voglio prendere il sole al mare. - Napozni akarok a tengernél.
Prendiamo una birra con gli amici. - Iszunk egy sört a barátokkal.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. május 6., péntek

ONline olasz - niente

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: niente - semmi

A mai online olasz példamondataink:
In questo film non era niente di interessante. - Ebben a filmben nem volt semmi érdekes.
Stasera niente gioco, devo studiare. - Ma este semmi játék, tanulnom kell.
La serata è andata bene, ma niente di speciale. - Az este jól sikerült, de semmi különös.
ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. május 5., csütörtök

ONline olasz - ottimo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: ottimo - kitűnő
Lehetséges alakjai: ottimo, ottima, ottimi, ottime

A mai online olasz példamondataink:
Ottimo lavoro, Michele, sei stato bravissimo. - Kitűnő munka Mihály, nagyon ügyes voltál.
Mamma, la zuppa è venuta ottima. - Mamma, a leves kitűnő lett.
Questi sono ottimi risultati, non possiamo lamentarci. - Ezek kitűnő eredmények, nem panaszkodhatunk.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. május 4., szerda

ONline olasz - cottura

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!


A mai online olasz szavunk: cottura - főzés, főzési idő
Névelővel: la cottura, una cottura


A mai online olasz példamondataink:
Questo è riso a cottura rapida. - Ez gyorsan főzhető rizs.
A Marco piace mangiare il cibo pronto alla cottura. - Márk szereti az előfőzött ételeket.
La cottura della pasta al dente è di solito 7 minuti. - A tészta “al dente” főzési ideje általában 7 perc.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. május 3., kedd

ONline olasz - circa

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: circa - körülbelül

A mai online olasz példamondataink:
Questi libri costavano circa 20 euro ognuno. - Ezeknek a könyveknek a darabja körülbelül 20 euróba került.
Fra circa mezz'ora sono pronta. - Körülbelül fél óra múlva kész vagyok.
Circa due anni e finirò l'università, se tutto va bene. - Körülbelül két év és befejezem az egyetemet, ha minden jól megy.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. május 2., hétfő

ONline olasz - buttare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!

A mai online olasz szavunk: buttare - dobni, kidobni, eldobni, bedobni, szórni
Ragozása: io butto, tu butti, lui/lei butta, noi buttiamo, voi buttate, loro buttano
Participio passato: (avere) buttato

A mai online olasz példamondataink:
Barbara, smetti di buttare i soldi! - Barabara, hagy abba a pénz szórását!
La mamma butta la pasta, fra poco possiamo mangiare. - A mama “bedobja” a tésztát (=felteszi főni), kis idő múlva ehetünk.
Abbiamo buttato fuori i vestiti vecchi. - Kidobtuk a régi ruhákat.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!