ONON Plusz

2016. február 29., hétfő

ONline olasz - tenere

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: tenere - tartani, fogni
Ragozása: io tengo, tu tieni, lui/lei tiene, noi teniamo, voi tenete, loro tengono
Participio passato: (avere) tenuto


A mai online olasz példamondataink:
Devo tenere il riscaldamento al massimo, perché fa freddissimo. - Maximumon kell tartanom a fűtést, mert nagyon hideg van.
Teniamo questo segreto. - Tartsuk meg ezt a titkot.
Giorgia non teneva chiusa la bocca. - Giorgia nem tartotta csukva a száját.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!


2016. február 26., péntek

ONline olasz - spesso

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: spesso - gyakran

A mai online olasz példamondataink:
In questi giorni purtroppo mi fa spesso male la testa. - Ezekben a napokban sajnos gyakran fáj  a fejem.
Questa scena capita spessissimo. - Ez a jelenet nagyon gyakran megtörténik.
I bambini spesso non riescono a rimanere tranquilli. - A gyerekeknek gyakran nem sikerül nyugodtan maradniuk.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. február 25., csütörtök

ONline olasz - bravo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: bravo - ügyes
Lehetséges alakjai: bravo, brava, bravi, brave

A mai online olasz példamondataink:
I miei figli sono bravissimi in matematica. -- A fiaim nagyon ügyesek a matematikában.
Brava Gianna, tu sai tutto. - Ügyes vagy Gianna, te mindent tudsz.
Queste brave ragazze hanno vinto la medaglia d'oro. - Ezek az ügyes lányok megnyerték az aranyérmet.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. február 24., szerda

ONline olasz - pizzaiolo

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: pizzaiolo - pizzasütő, pizza készítő
Névelővel: il pizzaiolo, un pizzaiolo. Többes száma: i pizzaioli

A mai online olasz példamondataink:
I pizzaioli lavorano in pizzeria. - A pizzasütő a pizzériában dolgozik.
Il mio pizzaiolo preferito si chiama Giorgio. - A kedvenc pizza készítőmet Gyurinak hívják.
Di solito i pizzaioli sopportano il caldo. - A pizzasütők általában bírják a meleget.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. február 23., kedd

ONline olasz - vero

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: vero - igaz, igazi
Lehetséges alakjai: vero, vera, veri, vere

A mai online olasz példamondataink:
Questo non è vero, per niente. - Ez nem igaz semmi esetre sem.
Sono un italiano vero. - Egy igazi olasz vagyok.
Questi soldi non sembrano veri per quanto sono rovinati. - Ez a pénz nem tűnik igazinak, annyira tönkrement.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. február 22., hétfő

ONline olasz - pensare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: pensare - gondolni, gondolkodni
Ragozása: io penso, tu pensi, lui/lei pensa, noi pensiamo, voi pensate, loro pensano
Participio passato: (avere) pensato


A mai online olasz példamondataink:
Ti penso tutto il giorno.- Rád gondolok egész nap.
Paolo, pensa un po', davvero conviene andarci? - Pali, gondolkozz egy kicsit, valóban érdemes odamenni?
Con mia moglie abbiamo pensato di organizzare una festa. - A feleségemmel azt gondoltuk, hogy szervezünk egy bulit.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. február 19., péntek

ONline olasz - giú

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: giù - le, lenn, lefelé

A mai online olasz példamondataink:
Siamo un po' giù oggi, ma domani sicuramente tutto andrà meglio. - Ma kicsit lenn vagyunk (magunk alatt vagyunk :)) ,de holnap biztosan minden jobban megy majd.
Questo cane va sempre su e giù, non si ferma mai. - Ez a kutya mindig fel le mászkál, soha nem áll meg.
Metti la borsa giù, per terra! - Tedd le a táskádat a földre!


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. február 18., csütörtök

ONline olasz - brutto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: brutto - csúnya
Lehetségs alakjai: brutto, brutta, brutti, brutte

A mai online olasz példamondataink:
Che brutta giornata! Piove ormai da tre ore. - Milyen csúnya nap! Immár három órája esik.
Massimo! Non accetto questo brutto comportamento! - Massimo! Nem fogadom el ezt a csúnya viselkedést!
Secondo me questi quadri sono bruttissimi. - Szerintem ezek a képek nagyon csúnyák.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. február 17., szerda

ONline olasz - elefante

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: elefante - elefánt
Névelővel: l’elefante, un elefante. Többes száma: gli elefanti

A mai online olasz példamondataink:
L'animale preferito di Chiara è l'elefante. - Chiara kedvenc állata az elefánt.
Gli elefanti abitano sulla Terra da 50 milioni di anni. - Az elefántok 50 millió éve élnek a Földön.
In una fredda mattina d'inverno, un topo e un elefante si incontrano sulla riva di un laghetto gelato. L'elefante esita a metterci il piede e il topo se ne accorge. Sorridendo, lo tranquillizza:
- Vado io, per primo, così vediamo se regge!
- Egy téli hideg reggel egy egér és egy elefánt találkozott a befagyott tó partján. Az elefánt tétovázva tette le a lábát, az egér észrevette és mosolyogva megnyugtatta őt: - Megyek én elsőnek, így meglátjuk, megtart-e a jég?


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. február 16., kedd

ONline olasz - tanto

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: tanto - annyira, nagyon sok

A mai online olasz példamondataink:
Ti voglio tanto bene. - Annyira szeretlek téged.
Questa macchina è tanto bella quanto costosa. - Ez a  kocsi épp annyira szép, mint amenyire drága.
Non abbiamo tanta voglia di uscire stasera. - Nem sok kedvünk van ma este elmenni otthonról.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. február 15., hétfő

ONline olasz - nuotare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: nuotare - úszni
Ragozása: io nuoto, tu nuoti, lui/lei nuota, noi nuotiamo, voi  nuotate, loro nuotano
Participio passato: (avere) nuotato


A mai online olasz példamondataink:
Non so dire quanto mi piaccia nuotare. -  Nem tudom elmondani, mennyire szeretek úszni.
L'anno scorso abbiamo nuotato sia nel Mar Rosso che nel Mar Morto. - Az elmúlt évben a Vörös-tengerben és a Holt-tengerben is úsztunk.
Miriam va a nuotare in piscina ogni lunedì. - Miriam minden hétfőn az uszodába  megy úszni.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. február 12., péntek

ONline olasz - sopra

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: sopra - fel, fenn, felett

A mai online olasz példamondataink:
Sopra la città c'è uno smog incredibile. - A város felett hihetetlen szmog van.
Lei andava 50 km/h sopra il limite. - Óránként 50 km per órás sebességgel ment a határérték felett.
Le persone anziane, sopra i 65 anni, sono più a rischio per influenza. - A 65 év feletti idősek nagyobb kockázatnak vannak kitéve az influenzával szemben.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!2016. február 11., csütörtök

ONline olasz - azzurro

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: azzurro - kék, égszínkék, azúrkék
Lehetséges alakjai: azzurro, azzurra, azzurri, azzurre


A mai online olasz példamondataink:
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. - Kék, a délután túl kék és hosszú nekem. (Idézet Adriano Celentano-tól)
Quella macchina azzurra è mia. - Az a kék autó az enyém.
Gli azzurri hanno pareggiato contro il Brasile. - A Kékek (olasz nemzeti válogatott) kiegyenlítettek a Brazilok ellen.


ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!

Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. február 10., szerda

ONline olasz - statua

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: statua - szobor
Névelővel: la statua, una statua. Többes száma: le statue

A mai online olasz példamondataink:
Vuoi vedere una statua strana? Andiamo al parco vicino alla stazione. - Akarsz látni egy különös szobrot? Menjünk a parkba, az állomáshoz közel.
Non mi piacciono le statue, mi interessano di più le pitture. - Nem szeretem a szobrokat, jobban érdekelnek a festmények.
Questa statua della Madonna l'ha fatta un artista sconosciuto. - Ezt a Madonna szobrot egy ismeretlen művész készítette.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. február 9., kedd

ONline olasz - che

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: che - mi, mik, mit, miket, ami, amik, amit, amiket, aki, akik, akit, akiket

A mai online olasz példamondataink:
Che ne pensi di lui? E' molto bello secondo me. - Mit gondolsz róla? Szerintem nagyon szép.
Che hai fatto venerdì sera? - Mit csináltál péntek este?
Non mi piacciono le persone che sono egocentriche. - Nem tetszenek azok az emberek, akik egocentrikusak.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!

2016. február 8., hétfő

ONline olasz - pagare

ONON – ONline Olasz Naponta - Tanulj egy olasz szót minden nap!
A mai online olasz szavunk: pagare - fizetni
Ragozása: io pago, tu paghi, lui/lei paga, noi paghiamo, voi pagate, loro pagano
Participio passato: (avere) pagato

A mai online olasz példamondataink:
Non voglio pagare niente, non è colpa mia. - Nem akarok semmit se fizetni, ez nem az én hibám.
Paghi con la carta o in contanti? - Kártyával vagy készpénzzel fizetsz?
Abbiamo pagato tanto per la cena di ieri. - Nagyon sokat fizettünk a tegnapi vacsoráért.

ONON – ONline Olasz Naponta – gyere holnap is!
Írj újabb példamondatot a hozzászólások között!
Nézz vissza, hétvégén kijavítom az egész heti hozzászólásokat!